Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

EY’s nyhedsbrev til små og mellemstore virksomheder

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om den nye ferielov, der betyder store ændringer på det danske arbejdsmarked. Du kan også læse om de kommende regler for fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Nye 2017-ejendomsvurderinger – kan din virksomhed spare ejendomsskatter?

SKAT har inden for de seneste uger, udsendt en lang række nye ejendomsvurderinger pr. 1. oktober 2017 (såkaldte årsomvurderinger), for ejendomme, hvor der er opført nye bygninger og/eller foretaget ombygning, matrikulære ændringer, lokalplansændringer og lignende. Den nye årsomvurdering kommer til at danne grundlag for ejendomsskatten i 2019.

Interessen for strategiske frasalg eksploderer

Et rekordstort antal virksomheder planlægger strategiske frasalg over de næste to år. Blandt globale virksomheder har nu 87 pct., planer om frasalg mod blot 43 pct. sidste år. Det er drevet af behov for vækst, fokus på kerneforretningen og investeringer i digital omstilling.

Optimering af finansieringsstruktur?

En virksomheds behov og sammensætning af finansiering, kan variere meget afhængig af branche, forretningsmodel samt omgivende interessenter i øvrigt.

Topprioriteringer for bestyrelser i Europa

EY Center for Board Matters ser på de ti vigtigste prioriteringer for europæiske bestyrelser i 2018.