Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

Din Virksomhed september 2018 er udkommet

Din Virksomhed er et gratis nyhedsbrev fra EY, der udkommer hvert kvartal. I denne udgave kan du blandt andet læse om værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte, og om hvordan Skattestyrelsen ændrer praksis for momsfradrag i holdingselskaber.

Nyt for Uddannelsesinstitutioner

I denne udgave af Nyt for Uddannelsesinstitutioner kan du læse om, hvordan din uddannelsesinstitution undgår at blive det næste offer for CEO fraud og phishing. Læs også om de nye regler for krytptering af e-mails med fortrolige og følsomme personoplysninger, og bliv opdateret på hvilke tilskud fra Undervisningsministeriet, der er omfattet af momsloven.

Hvorfor vokser familievirksomheder hurtigere end deres konkurrenter?

Ligesom sidste år viser EY’s globale vækstbarometer, at familieejede virksomheder vokser hurtigere og skaber flere jobs end deres konkurrenter på markedet. Samtidig er vækstudsigterne for alle større økonomier stigende i 2018, og Den Internationale Valutafond (IMF) prognosticerer en vækst på 3,9 % dette år.

Indholdet af afgiftssaneringspakken

Sidst i august indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en afgiftssaneringspakke, hvor en række afgifter lempes eller fjernes helt. Pakken indeholder 30 konkrete initiativer, der skal give de berørte virksomheder færre administrative byrder og lavere afgifter.

Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

Har du solgt eller likvideret et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted (filial) og realiseret et tab? EY kan hjælpe med at sikre, at dit selskab retmæssigt opnår fradrag for endelige tab fra datterselskaber og faste driftssteder i EU- eller EØS-lande.