Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager – Har du styr på de skatte- og ansættelsesretlige konsekvenser?

Københavns Byret (SKM.2019.421.BR) har truffet en spændende afgørelse om en af skatterettens klassisk problemstillinger, nemlig om 101 udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som selvstændigt erhvervsdrivende, eller om de skulle anses som lønmodtagere med den konsekvens, at der skulle indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Ny dom om beskatningsgrundlaget for firmabiler

Østre Landsret traf 7. juni 2019 en afgørelse (SKM2019.338.ØLR) om forståelsen af begrebet ”nyvognspris” i ligningslovens § 16, stk. 4. Der er tale om en stadfæstelse af en byretsdom (SKM.2018.331.BR). Konsekvensen af dommen må forventes at blive, at Skattestyrelsen vil rejse en række sager om indkomstforhøjelse vedrørende værdien af fri bil, og måske også hæftelsessager mod arbejdsgivere.

Aftal et statusmøde hos en af landets førende rådgivere inden for generationsskifteområdet

Folketinget returnerer fra sommerferie anden tirsdag i oktober. Ud fra de politiske udmeldinger forventes der væsentlige ændringer i skattereglerne for hovedaktionærer, herunder højere gave- og boafgifter. Herudover ser vi ind i ændrede ejendomsvurderinger fra 2020, hvilket giver et vindue for overdragelse af ejendomme efter 15 %-reglen. Et vindue som meget snart lukkes i.

Husk frist for momsrefusion i andre EU-lande 30/9 – obs på Brexit!

Har din virksomhed styr på, hvilke køb i udlandet, der giver ret til momsrefusion, og hvordan momsen refunderes? Vi giver et overblik over reglerne og processen. Læs også vores anbefaling vedr. momsrefusion i UK inden Brexit.

Generationsskifte – mulige ændringer – endnu ingen fremsatte lovforslag

I denne artikel ser vi på sandsynlige ændringer i generationsskiftevilkårene efter regeringsskiftet.