Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

En reel beskatning af bestyrelseshonorarer på 112 % – undgå faldgruberne

Skærpet praksis for beskatning af bestyrelseshonorarer – særligt med hensyn til honorarer, der indtægtsføres i en erhvervsvirksomhed. I flere afgørelser har SKAT anset vederlag for bestyrelsesarbejde som personlig indkomst, når honoraret indtægtsføres i bestyrelsesmedlemmets egen virksomhed. Kun i ganske få tilfælde accepterer SKAT, at vederlag for bestyrelsesarbejde indtægtsføres i en erhvervsvirksomhed.

Også kommanditselskaber skal nu registreres i Det Offentlige Ejerregister

Ejere i danske aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Fra den 1. juli 2016 skal også kommanditselskaber registrere oplysninger om selskabets ejere i registeret.

Jagten på Danmarks bedste vækstskaber er sat ind

Det er i år 20. gang, at EY i Danmark afholder EY Entrepreneur Of The Year, hvor vi hylder de bedste entrepreneurer fra hele landet. Flere end 1.000 virksomheder lever i år op til de skrappe vækstkriterier, som er kravet for at deltage i konkurrencen om at blive EY Entrepreneur Of The Year 2016 i Danmark.

Tid til eftertanke i Din Virksomhed?

Din Virksomhed er EY’s nyhedsbrev til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder. I september-udgaven kan du blandt andet læse om den langsigtede planlægning i din virksomhed.

Opsigelse af langtidssyge medarbejdere

Rigtig mange arbejdspladser oplever lige nu, at antallet af langtidssyge medarbejdere med depression og stress er stigende. Som følge af hensynet til virksomhedens drift kan det imidlertid blive nødvendigt for arbejdsgiveren at opsige en langtidssyg medarbejder. Sygdom kan være en lovlig og saglig grund til at opsige en medarbejder. Men det er afgørende, arbejdsgiveren er meget omhyggelig og ikke overser nogle af de dyre faldgruber, som kan være forbundet med at opsige en langtidssygemeldt medarbejder.