Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

Ajour med momsen?

Fire møder i 2017 med brandaktuelle momsemner i mindre omfang krydret med generelle nyheder inden for told og afgifter.

Nu er mange af de danske puljer åbnet for ansøgninger!

I Danmark har vi flere offentlige tilskudspuljer, der støtter forskning, udvikling og markedstilpasning af et produkt inden for forskellige sektorer. De fleste puljer er åbne for alle typer af aktører og størrelser, dog er nogle enkelte rettet mod en specifik gruppe som fx SMV’er. Tilskuddet varierer fra program til program, men ligger ofte på omkring 50 %. Det kan derfor være et vigtigt skridt på vejen til at komme i gang med nye udviklingsaktiviteter.

Exit Readiness

Danske virksomheder kan blive endnu bedre til at forberede sig på salgsprocesser og værdiskabelse. De virksomheder, der ikke er forberedt, risikerer ikke at få det optimale resultat ved salg.

Kapitalejere og ledelse kan nu lovligt låne penge af selskabet

Med virkning fra 1. januar 2017 lovliggøres kapitalejerlån – dog kun under nærmere angivne betingelser.

Frigør arbejdskapital til investeringer i vækst

Hvorfor binde store værdier i eksempelvis varelageret i stedet for at nedbringe gæld eller foretage nye investeringer? Der er mange muligheder for at nedbringe arbejdskapitalen i danske virksomheder og dermed få en bedre økonomi med plads til nye muligheder.