Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

Regeringens Lovprogram 2018/19 på skatteområdet

Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY følger lovforslagene og udsender bemærkninger til dem, når de er fremsat og vedtaget. Nedenfor følger de offentliggjorte områder inden for skatteområdet, hvor lovforslag forventes fremsat i perioden oktober 2018 til februar 2019.

Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber – øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier

Nyt styresignal er offentliggjort den 16. oktober 2018. Praksisændringen betyder, at hvis en række betingelser er opfyldte, kan et holdingselskab opnå momsfradrag for omkostninger til køb af aktier og til den løbende drift.

Hvorfor klarer familievirksomheder sig bedre i økonomiske nedgangstider?

Når tiderne bliver hårde, er familievirksomheder mere tilbøjelige til at klare sig bedre end andre typer af virksomheder. Når det kommer til familievirksomheder, tyder det på, at det, der ikke dræber dem, gør dem stærkere – stærkere end andre virksomheder.

Lovforslag vedrørende sanering af punktafgifter er sendt i høring

Skatteministeriet har nu sendt lovforslaget vedrørende saneringen af afgifter i høring.
I august 2018 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Vestre en aftale om ”Sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter”. Denne aftale har nu udmøntet sig i et lovforslag, som Skatteministeriet har sendt i høring.

Konkretisering vedr. kryptering af emails

Datatilsynet har udsendt en konkretiserende opfølgning til meddelelsen i juli om skærpede krav til den private sektors transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via Internettet. Det har hidtil været et krav, at offentlige myndigheder skal kryptere transmissionen, men fremadrettet gælder kravet om kryptering både for offentlige og private aktører.