Velkommen til Fremdrift
Information og inspiration til virksomhedsejere og ejerledede virksomheder

Nyheder

Alle artikler

Persondatafordningen – er I klar?

Frem til den 6. oktober 2017 har du nu mulighed for at deltage i EY’s undersøgelse om den nye Persondataforordning. Deltag i undersøgelsen og vær med til at tegne et billede af, hvor parate danske virksomheder er til de nye regler for persondata.

Persondataforordningen i øjenhøjde

Den 25. maj 2018 afløses Persondataloven af Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet ”Persondataforordningen”). Generelt kommer der ikke mange nye regler, men der stilles bl.a. krav til, at virksomheder på skrift skal kunne dokumentere overholdelse af reglerne over for Datatilsynet.

Læs EY’s e-nyhedsbrev Din Virksomhed

I denne udgave af Din Virksomhed kan du blandt andet læse om genindførelse af fradragsretten for lønomkostninger, anbefalinger til ny afgiftsreform og afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Forslag om (genindførelse) af fradragsretten for lønomkostninger

Virksomheder i Danmark betaler skat af deres overskud/profit. Den forståelse har de fleste mennesker, og det er også et godt udgangspunkt, der dog har en lang række modifikationer. Bl.a. skal driftsomkostninger medgå til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, før de kan fratrækkes skattemæssigt.

Regeringens udspil ”Sammen om fremtidens virksomheder”

Regeringen fremlagde 30. august 2017 et erhvervs- og iværksætterudspil med fokus på en række meget forskellige initiativer. Der tale om initiativer som efter regeringsopfattelse skal gøre Danmark mere konkurrencedygtig ud fra et globalt perspektiv samt sikre bedre rammer for virksomheder, herunder deres finansieringsmuligheder.