Fremdrift

Indtast dit søgeord

Forældrekøb – ups, der står fortjeneste ved salg. Hvad gør vi så?

25. maj, 2016 4 minutters læsetid

    Sociale medier

Hvis du som forælder er ejer af en ejendom, der er udlejet til dit barn, skal du huske skatten ved salg. Skatten kan dog nedsættes eller helt bortfalde, hvis I planlægger salget i god tid, og er indstillet på at ”give” en eventuel gevinst til jeres barn.

Når dit barn overvejer at flytte fra en ejendom, der ejes af dig, er det ofte ved at være tid til at sælge. Løsningen er tit, at ejendommen blot sættes til salg gennem en ejendomsmægler og sælges. Et eventuelt tab ved salget kan du kun bruge til modregning i skattepligtige gevinster på fast ejendom. Dette er ærgerligt – men ikke helt så ærgerligt som at betale skat af din eventuelle gevinst ved salget med op til ca. 42 %. En ikke urealistisk gevinst på 1 mio. kr. resulterer således i en skat på op til ca. 420 t.kr.

Hvad gør man så?

På dette tidspunkt kommer mange i tanke om, at barnet hellere må overtage ejendommen til en pris svarende til seneste offentlige vurdering minus 15 %, således at beskatningen ved efterfølgende salg enten helt bortfalder eller nedsættes væsentligt – og ikke mindst så gevinsten bliver skattefri for barnet. Når det skal gå rigtig stærkt, tages der fat i ejendomsmægleren lige inden overdragelsen, så ejendommen kan komme på markedet i det øjeblik, hvor barnet bliver den retmæssige ejer.

Begå ikke denne fejl! Resultatet af disse bestræbelser vil nemlig medføre en udgift for dit barn på skatten af fortjenesten (beregnet på grundlag af dit barns købesum) med tillæg af afholdt tinglysningsafgift ved overdragelsen! Barnet opfylder ganske enkelt ikke betingelserne for at kunne sælge ejendommen skattefrit.

Det kan godt lade sig gøre!

I så fald skal ejendommen sælges til dit barn i god tid inden salget til anden side, og der må ikke på nogen måde være indledt salgsbestræbelser, inden dit barn er den retmæssige ejer af ejendommen. Der findes ikke en facitliste over, hvor længe en ejendom skal have ”tjent til bolig”, før betingelsen for skattefrihed er opfyldt. Jo længere tid en ejendom bebos af barnet som ejer, inden den sættes til salg, jo mere sikkert er det dog, at dit barn kan sælge skattefrit.

Bemærk i den forbindelse, at når dit barn er lejer af ejendommen, da er det en betingelse for overdragelse til +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering, at ejendommen ikke er vurderet som udlejet.

Hvad med fortjenesten?

Hvis ejendommen er overdraget til dit barn, skal du også huske, at den fortjeneste, der måtte være på denne, tilfalder dit barn. Dette kan give visse udfordringer i familier med flere børn, hvor alle børn måske ikke kan tilgodeses på samme måde.

Hvis en fortjeneste efterfølgende skal ”føres tilbage” til dig som forældre, er der tale om en gave, hvor der skal betales en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger 61.500 kr. (2016).

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.