FremdriftNyheder

Momsfradrag i holdingselskaber

En ny praksis giver holdingselskaber mulighed for at få fuldt fradrag for moms på omkostninger til køb af andele i datterselskaber og for moms på generalomkostninger.

SKAT har efter en dom fra EU-domstolen nu ændret praksis, så der nu er mulighed for at opnå fuldt fradrag for moms på omkostninger i forbindelse med køb af andele i datterselskaber, herunder fx rådgiveromkostninger.

Derudover er der mulighed for at få fuldt fradrag for moms på generalomkostninger, fx omkostninger til kontorhold, revision, rådgivere m.v.

Betingelserne for fuldt fradrag

Betingelsen for fuldt fradrag er, at selskabet leverer momspligtige ydelser til sine datterselskaber. Et holdingselskab, der leverer momspligtige ydelser til sine datterselskaber, og som hidtil har begrænset sin fradragsret efter et skøn, kan nu tilbagesøge momsen tre år tilbage.

Mange holdingselskaber leverer i dag enten ikke-momspligtige ydelser til sine datterselskaber eller varetager en række funktioner for sine datterselskaber uden, at de faktureres for det. Disse holdingselskaber kan nu overveje at strukturere sig anderledes for at opnå fuldt momsfradrag for omkostningerne i holdingselskabet.

Det skal bemærkes, hvis holdingselskabet alene leverer momspligtige ydelser til nogle af dets datterselskaber, eller både leverer momspligtige og momsfrie ydelser, vil momsfradraget fortsat være begrænset.

Har du moms til gode?

Er du usikker på, om dit holdingselskab har moms til gode, eller hvordan du kan strukturere dig, så du fremadrettet opfylder kravene for at kunne øge momsfradraget i dit holdingselskab: ring til din lokale revisor fra EY eller til en af vores momsrådgivere.

Kontakt

Trine Schorling, tlf. 2529 4047
Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048