FremdriftNyheder

Styr på lønprocessen?

Vi oplever, at løn bliver et mere og mere komplekst område med store krav til det enkelte lønbogholderi.

Vores erfaring er, at langt de fleste får udbetalt korrekt løn, men vi oplever, at processen for selve lønbehandlingen ofte kan effektiviseres. Disse punkter kan der være god mening i at tjekke:

  • Den overordnede godkendelsesproces – er den tilstrækkelig og overholdes den?
  • Er der klare retningslinjer for lønprocessen? – er den tilstrækkelig og overholdes den?
  • Foreligger der en klar funktionsadskillelse mellem udarbejdelse af lønnen og den endelige godkendelse?
  • Er der udarbejdet de nødvendige procedurebeskrivelser, så løn kan udbetales, hvis lønbogholderen rammes af den ”berømte tagsten”?
  • Er der helt styr på saldi vedrørende ferie, feriefridage, afspadsering og fritvalgskonto?
  • Foretages afstemninger mellem finans/e-indkomst, lønsystem/e-indkomst og finans/lønsystem?
  • Lønprocessen med bogholderens øjne – er det en god proces, og hvad kan eventuelt forbedres?
  • Lønprocessen med virksomhedens øjne – anvendes ressourcerne optimalt? Hvad kan/skal ændres?

I vores afdeling for regnskabsmæssig assistance, EY Net Source, har vi konsulenter med mange års erfaring indenfor alle regnskabsmæssige discipliner herunder lønbehandling og afstemninger. Vi uddanner vores konsulenter hele tiden, men først og fremmest sætter vi en ære i, at vi er praktikere. Vi formår både at have den jordnære og praktiske tilgang til opgaven, men også at have overblik og se den forretningsmæssige sammenhæng.

Vores lønkonsulenter har mange års erfaring med lønbehandling, afstemning og HR-relaterede opgaver i mange forskellige typer af virksomheder. Vi har kendskab til de fleste lønsystemer, og kan derfor også rådgive om den mest optimale udnyttelse i forbindelse med lønbehandlingen.

Gennemgang af lønbogholderi

Vi kan tilbyde at gennemgå jeres lønbogholderi og komme med konkrete anbefalinger til, hvad der evt. kan forbedres.

Vi løser opgaven ved, at der kommer to konsulenter ud, og tager en snak med både virksomheden og lønbogholderiet. Derefter gennemgår vi hele proceduren med udarbejdelse af lønnen, herunder tilstedeværende procedurebeskrivelser. Dette tager ca. én dag for virksomheder med op til ca. 100 ansatte. Derefter tager vi på kontoret, og udarbejder en rapport over, hvad vi har konstateret. Rapporten vil også indeholde, forslag til forbedringer som vi konstaterer samt en tjekliste, så det er muligt straks at gå i gang med de ønskede tiltag. Efterfølgende fremlægger vi rapporten og tjeklisten for virksomheden, der beslutter hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med.

Vi kan hjælpe med implementeringen, hvis det ønskes, men rapporten er til fri afbenyttelse, og således ikke afhængig af køb af yderligere timer.

Vi kommer meget gerne ud til en uforpligtende snak om de muligheder EY Net Source har for at hjælpe netop din virksomhed.

Kontakt

René Hasbo, tlf. 2529 4718
Tove Jensen, tlf. 2529 4754