Fremdrift

Indtast dit søgeord

Også kommanditselskaber skal nu registreres i Det Offentlige Ejerregister

23. september, 2016 6 minutters læsetid

    Sociale medier

Ejere i danske aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Fra den 1. juli 2016 skal også kommanditselskaber registrere oplysninger om selskabets ejere i registeret.

Registrering i Det Offentlige Ejerregister foretages på www.virk.dk , og skal foretages for samtlige kommanditselskaber, som er registreringspligtige efter Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Registrering skal ske senest den 1. oktober 2016

Eksisterende kommanditselskaber skal have foretaget den første registrering i ejerregisteret senest den 1. oktober 2016.  Nye kommanditselskaber skal registrere deres ejere hurtigst muligt.

Hvilke K/S’er er registreringspligtige?

Kommanditselskaber er registreringspligtige, hvis alle komplementarer i kommanditselskabet er:

  1. aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) eller selskaber med en tilsvarende retsform, eller
  2. interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komplementarer er omfattet af nr. 1.

 

Det vil med andre ord sige, at i typesituationen, hvor et kommanditselskabs komplementar netop er et kapitalselskab, da gælder forpligtelsen til at registrere i Det Offentlige Ejerregister.

Hvad skal registreres?

Reglerne for registrering er identiske med reglerne for registrering af A/S, ApS, IVS, P/S og SE-selskaber. Det vil sige, at personer, som besidder 5 % eller mere af ejer- og/eller stemmeandele, skal registreres i registeret.

Registeret skal indeholde følgende minimumsoplysninger om den enkelte ejer:

1. Ejerens (eller panthaverens) samlede besiddelser i kommanditselskabet

2. Identifikation af ejeren (eller panthaveren)

  1. Navn og CPR-nr. for danske fysiske ejere
  2. Navn og CVR-nr. for danske juridiske ejer
  3. Navn, adresse og entydig identifikation svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske fysiske   eller juridiske personer.

 

Der er krav om, at ejeren skal være en selvstændig fysisk person eller en virksomhed/selskab. For fysiske personer gælder ydermere, at disse skal være myndige for registrering i Det Offentlige Ejerregister – er dette ikke tilfældet registreres i stedet ejerens værge.

Oplysninger om ejerandel og/eller stemmeret skal angives i intervaller og skal registreres/opdateres hver gang, at en ejer krydser en grænse mellem følgende intervaller af selskabets samlede kapital og/eller stemmeret:

5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %

1/3 og 2/3

Bødesanktioner

Registreringen i Det Offentlige Ejerregister er lovpligtig, og det er selskabets ledelse, der er ansvarlig for, at registreringen foretages. Manglende registrering kan medføre bøder for de enkelte ledelsesmedlemmer, indtil registreringen foretages.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.