Fremdrift

Indtast dit søgeord

Beskatning af bestyrelseshonorarer på 112 % – undgå faldgruber

30. september, 2016 7 minutters læsetid

    Sociale medier

Skærpet praksis for beskatning af bestyrelseshonorarer – særligt med hensyn til honorarer, der indtægtsføres i en erhvervsvirksomhed. I flere afgørelser har SKAT anset vederlag for bestyrelsesarbejde som personlig indkomst, når honoraret indtægtsføres i bestyrelsesmedlemmets egen virksomhed. Kun i ganske få tilfælde accepterer SKAT, at vederlag for bestyrelsesarbejde indtægtsføres i en erhvervsvirksomhed.

Vælg den rette beskatningsform af honorarer – og undgå skattesmæk

Driver du personlig virksomhed og opkræver honorarer, så skal du sikre, at din tilknytning til hvervgiveren ikke bliver for fast. Dette måtte en speciallæge erkende, da han i november 2015 tabte en sag ved Højesteret angående faktureringer på 2,4 mio. kr. årligt for sit arbejde på et privathospital. Speciallægens tilknytning til privathospitalet var blevet så fast, at Højesteret sidestillede dette med et reelt ansættelsesforhold. Det betød, at speciallægen skulle beskattes af honoraret som personlig indkomst, og han blev derfor pålagt at betale A-skat og AM-bidrag. Dette selvom speciallægen kun havde hævet 200.000 kr. årligt ud af selskabet.

Resultatet blev en dobbelthæftelse for skatten og dermed en effektiv beskatning på 112 %, idet SKAT ikke ville gå med til at opgive selskabsbeskatningen ved en senere hævning, da speciallægen hæftede personligt for skatteopkrævningen af det fulde honorar.

Hvordan er det nu med bestyrelseshonorarer for advokater og konsulenter?

Bestyrelseshonorarer skal som helt klart udgangspunkt behandles skattemæssigt som personligt arbejde i tjenesteforhold. Dermed beskattes honoraret som A-indkomst.

Praksis har dog åbnet mulighed for, at bestyrelseshonorarer til advokater – og i særlige tilfælde konsulenter – kan indgå som indkomst i den pågældendes erhvervsvirksomhed – det være sig i personligt drevet virksomhed eller virksomhed i selskabsform. Dertil kræves, at honoraret faktureres fra virksomheden, og at det pågældende bestyrelsesarbejde er en naturlig ydelse i tilknytning til advokat- eller konsulentvirksomhedens aktiviteter og øvrige opgaver for selskabet, hvori der tillige udføres bestyrelsesarbejde.

Kan arbejdet ikke anses som et naturligt led i erhvervsvirksomheden, opstår risikoen for dobbelthæftelse for skatten hos honorarmodtageren, idet der vil blive udløst en personlig beskatning hos den pågældende samt en beskatning i erhvervsvirksomheden.

Efter praksis har advokater som hovedregel mulighed for at indtægtsføre bestyrelseshonorarer i virksomheden, hvis bestyrelsesarbejdet er en integreret del af advokatvirksomheden. Dette gælder, uanset at honoraret ellers er A-indkomst hos modtageren.

Derimod har SKAT anlagt en streng praksis i forhold til konsulenter, som ikke er advokater, idet disse konsulenter som klar hovedregel skal behandle bestyrelseshonorarer på lige fod med personligt arbejde i tjenesteforhold. Eneste reelle undtagelse hertil er de tilfælde, hvor konsulenten driver meget intensiv virksomhed indenfor ledelsesrådgivning og lignende, og bestyrelsesarbejdet er direkte relateret hertil – dvs. konsulentydelser og bestyrelsesarbejde leveres til de samme selskaber.

Streng praksis for den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer

Det er vigtigt at vurdere, om det fakturerede bestyrelsesarbejde er omfattet af erhvervsvirksomhedens kerneydelser, eller om arbejdet skal anses som en honorarudbetaling, der skal indgå i den personlige indkomst hos modtageren. Sidstnævnte betyder ikke blot, at bestyrelsesmedlemmet/konsulenten skal beskattes af bestyrelseshonoraret som personlig indkomst, men også at udbetaleren får indberetningspligt til SKAT med efterfølgende indeholdelsespligt og hæftelse for A-skat og evt. AM-bidrag.

 

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.