Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nye tider for eksportmomsordningen (forskudsmomsordningen)

Eksportmomsordningen afskaffes som led i finansieringen af Nordsøaftalen. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF har den 22. marts 2017 indgået Nordsøaftalen. En del af aftalen er, at der er truffet beslutning om at lempe beskatningen af kulbrintevirksomhed for alle selskaber i Nordsøen, og at dette skal finansieres igennem afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Eksportmomsordningen (forskudsmomsordningen) er en særlig ordning, hvor virksomheder, der løbende har moms til gode hos SKAT, kan få en andel af dette udbetalt på forskud som et rentefrit lån. Beløbet beregnes på baggrund af den årlige udbetaling. Ordningen anvendes ofte i kombination med en delregistrering, hvor virksomhedens eksport foretages via en delregistrering for moms, hvilket medfører, at delregistreringen altid vil have moms til gode hos SKAT.

Efter det oplyste er det muligheden for at få det rentefrie lån, der afskaffes. Dermed vil der stadig være mulighed for at have en delregistrering til eksport, men fordelen herved vil blive væsentligt mindre. Har man en samlet omsætning under 50 mio. kr. årligt, vil der dog stadig være en fordel, da eksportregistreringen kan få momsen udbetalt på månedsbasis, mens hovednummeret kan afregne moms kvartalsvist.

De foreløbige oplysninger tyder på, at forskudsmomsordningen ikke afskaffes med et slag, men udfases over en periode fra 1. januar 2018 til 2025.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.