FremdriftNyheder

Virksomheder på digital opdagelsesrejse

Hvilket overordnet perspektiv skal en topleder anlægge for at sikre en succesfuld digital udvikling af virksomheden? Her er fem perspektiver, der er gode at pakke med i bagagen på den digitale opdagelsesrejse.

Der sker en digital transformation i disse år. På tværs af industrier og brancher søger virksomheder nye digitale muligheder, og det sætter præg på såvel produktion og udvikling som produkter og services og også måden vi leverer på og interagerer med kunder på.

1. Digitalisering er mere end teknologi

Hvis man kun tænker på digitalisering som teknologi og ikke har mennesker og processer med i ligningen, så bliver resultatet, at man pakker de samme gamle processer ind i en ny teknologisk infrastruktur. Det er altså ikke nok at anskaffe sig de bedste digitale teknologier, hvis hverken kundeoplevelsen, virksomheden eller forretningsmodellerne bliver digitaliserede. Det betyder, at virksomhedens processer og medarbejderes måder at løse opgaver på skal også ændres.

2. Det skal gennemsyre hele virksomheden

Digital transformation skal gennemføres i hele virksomhedens værdikæde og ikke kun på udvalgte områder. Fremadtænkende virksomheder knytter deres organisation sammen med en digital tråd, der binder alt lige fra maskiner og mennesker til data og kunder sammen. Det giver nye måder at levere værdi på – både internt og eksternt.

3. Ryk hurtigt – men glem ikke sikkerheden

I takt med at nye teknologier og ikke mindst cloud computing vinder frem, skal sikkerhed ligge højt på virksomhedens digitaliseringsdagsorden. Det er ikke nok med periodiske tests. Der skal løbende holdes styr på, om fremmede er trængt ind på ens domæne. Udfordringen er at træffe sine valg med en vis portion pragmatik, så sikkerhedsforanstaltningerne ikke ligefrem spærrer vejen for organisationens evne til at agere.

4. Agile organisationer er bedst til at drage nytte af data

Digitale virksomheder skaber meget store datamængder, som ved at blive analyseret kan vise nye kundebehov og fremtidige udviklingstrends og dermed skabe mere forretning. At komme fra rå data til konkret handling stiller dog store organisatoriske og ledelsesmæssige krav. Nøglen til succes er at gøre sin organisation tilstrækkelig agil til, at den hurtigt kan gribe de nye muligheder, som dataanalysen anviser.

5. Husk det menneskelige element

Et svimlende antal milliarder enheder er forbundet til internettet og flere milliarder ”ting” vil blive det i de kommende år. Men man skal have for øje, at det stadig er mennesker, der beslutter, hvad der skal ske med de mange data. Helt grundlæggende drager digital transformation fordel af at have fokus på den menneskelige oplevelse – for det er menneskers interaktion med teknologier, der driver virksomheder fremad.

Kontakt

Henrik Lau, Executive Director i EY, 2529 3881