FremdriftNyheder

Risiko for tvangsopløsning ved manglende registrering af legale ejere

En række virksomheder har siden 2015 skulle registrere legale ejere i det Offentlige Ejerregister. Den 1. januar 2017 fik Erhvervsstyrelsen hjemmel til at sætte ind over for de virksomheder, der fortsat ikke opfylder registreringskravet.

Registreringspligtige virksomheder, der fortsat ikke har registeret legale ejere, vil derfor i den kommende tid modtage et påmindelsesbrev med en deadline for registrering. Hvis denne deadline overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel påbegynde en proces for tvangsopløsning af virksomheden.

Det betyder, at Erhvervsstyrelsen udsender et varselsbrev med en ny frist for registrering. Overskrides denne sidste frist, sender Erhvervsstyrelsen et brev til skifteretten med anmodning om tvangsopløsning af virksomheden med kopi til virksomheden.

Legale ejere, der skal registreres, er alle personer eller virksomheder, der direkte ejer 5 % eller mere af en virksomheds kapitalandele eller stemmerettigheder. Hvis ingen personer eller virksomheder ejer 5 % eller mere af en virksomheds kapital eller stemmer, skal dette forhold registreres.

Registreringspligtige virksomheder

Selskaber, som skal have registreret legale ejere i det offentlige ejerregister omfatter:

  • Aktieselskaber
  • Anpartsselskaber
  • Iværksætterselskaber
  • Partnerselskaber
  • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)
  • Kommanditselskaber, hvori komplementaren er et kapitalselskab eller lignende.

Kontakt

Jørgen Blom, telefon 2529 3205