FremdriftNyheder

Får du udnyttet potentialet i danske og europæiske tilskudsmuligheder?

EY kan hjælpe dig med at finde rundt i junglen af danske og europæiske tilskudsmuligheder. For at opnå offentlig medfinansiering skal projekterne være innovative og dermed udvikle nye produkter eller væsentligt forbedre eksisterende produkter. Støtteberettigede aktiviteter kan fx være udvikling af en prototype, demonstration og/eller markedstilpasning.

Vi tilbyder en uforpligtende gennemgang af din virksomheds projekter for at afklare, hvad potentialet er for at opnå offentlig medfinansiering fra enten Danmark eller EU.

EY’s succesrate ved anmodninger om EU tilskud er på 85 %, hvor gennemsnittet ligger på ca. 13 %.

Til at screene mulige projekter har EY i Danmark udviklet et værktøj i form af et spørgeskema, som nemt og hurtigt giver os den fornødne baggrundsviden om fx budget, potentielle partnere, sektorer, markedspotentiale, projektaktiviteter osv.

Deltag og udfyld spørgeskemaet. Det tager ca. 20 min. at udfylde og kan potentielt være første skridt i retning mod at opnå et tilskud.

Vi ser frem til at modtage din besvarelse.

Med venlig hilsen

EY
Global R&D and Innovation Services