FremdriftNyheder

Lager og logistik – hvordan styrer jeg disse omkostninger?

Mange virksomheder oplever i disse år stigende lager- og logistikomkostninger, selv i tilfælde med uændret omsætning. Øget nethandel og anvendelse af lagerhoteller/logistikcentre høres ofte som forklaring, men det er sjældent hele sandheden. Udgifterne til lager og logistik kan nemlig styres på samme måde som enhver anden omkostning.

Hvorfor oplever jeg stigende lager- og logistikomkostninger?

Mange virksomheder har de seneste år oplevet stigende udgifter til lager og logistik – i visse tilfælde selv med uændret omsætning. Denne udvikling forklares ofte med:

 • Stigende internethandel
 • Øget anvendelse af lagerhoteller eller logistikcentre
 • Koncentration på færre fysiske enheder

Disse forklaringer er naturligvis rigtige, men er sjældent hele sandheden. For at forstå udgifterne til lager og logistik skal man derimod finde årsagerne til disse omkostninger.

Hvad er årsagen til, at mine lager- og logistikomkostninger ikke er faste?

Adskillige virksomheder opfatter udgifter til lager og logistik som faste, som noget der ikke kan påvirkes på samme måde som for eksempel vareforbrug og personale. Denne opfattelse understøttes tit af:

 • Udgifter til lager og logistik har hidtil udgjort en mindre del af omkostningsbasen
 • Ringe samvariation med omsætningen
 • Manglende kendskab til de faktorer, som genererer lager- og logistikomkostningerne

Omkostningerne til lager og logistik kan påvirkes som de fleste øvrige udgifter. Det gælder blot om at finde de faktorer, som bestemmer disse udgifter.

Hvilke faktorer påvirker mine lager- og logistikomkostninger?

Lager- og logistikomkostninger påvirkes af en lang række forhold, som virksomheden selv har indflydelse på. Det kan eksempelvis være:

 • De interne arbejdsgange og –processer i virksomheden
 • Kundernes og virksomhedens adfærd for bestilling og levering
 • Betydning af leveringshastighed og -sikkerhed

Ved at påvirke disse faktorer kan virksomheden påvirke sine lager- og logistikomkostninger.

Hvordan kan EY hjælpe dig?

Vil du have styr på dine lager- og logistikomkostninger, kan vi assistere dig på en lang række områder. Vi hjælper dig blandt andet med:

 • Beregning af de samlede omkostninger til at ekspedere en kundeordre
 • Gennemgang af de interne arbejdsgange (indkøb, salg, returvarer, restordrer)
 • Leveringens betydning for de forskellige kundetyper

Når vi i fællesskab har fået styr på disse faktorer, kan vi optimere dit lager- og logistikområde, så du kan nedbringe dine omkostninger på dette felt.

Vi har i EY stor erfaring med at udvikle og sikre et effektivt og forretningsorienteret set-up til lager og logistik. Vi tager gerne en uforpligtende snak, om de muligheder vi har for at hjælpe din virksomhed til at spare penge inden for lager og logistik.

Kontakt

Niels Larsen, telefon 2529 6398, niels.larsen@dk.ey.com