FremdriftNyheder

Persondatafordningen – er I klar?

Frem til den 6. oktober 2017 har du nu mulighed for at deltage i EY's undersøgelse om den nye Persondataforordning. Deltag i undersøgelsen og vær med til at tegne et billede af, hvor parate danske virksomheder er til de nye regler for persondata.

Den 25. maj 2018 afløses Persondataloven af Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen). Generelt kommer der ikke mange nye regler, men der stilles bl.a. krav til, at virksomheder skriftligt skal kunne dokumentere, at de overholder reglerne over for Datatilsynet.

Dette betyder bl.a., at virksomhederne skal:

• have det fulde overblik over persondatabehandlingen
• kunne dokumentere alle processer vedr. persondatabehandling
• ved udveksling af persondata med ekstern part, indgå databehandleraftale med hver part, samt løbende sikre den eksterne parts efterlevelse af reglerne
• have en procedure for systematisk at kunne rette eller slette persondata
• sikre sig, at medarbejdere, der håndterer persondata, kender, forstår og agerer efter reglerne

Vi vil gerne tegne et billede af, hvor forberedte danske virksomheder er til den nye Persondataforordning og håber, at du har lyst til at deltage i vores undersøgelse ved at besvare et kort spørgeskema. Hvis du ønsker det, kan du desuden blive kontaktet af EY for en samtale om, hvad Persondataforordningen betyder for jeres virksomhed.

Det tager kun 3 minutter at gennemføre undersøgelsen.

Deltag i undersøgelsen her seneste den 6. oktober 2017.