Fremdrift

Indtast dit søgeord

Omlægning af bilafgifterne – Giver det billigere biler?

28. september, 2017 6 minutters læsetid

    Sociale medier

Vi giver vores bud på, hvordan den samlede aftale må forventes at påvirke bilbranchen. Regeringen og Dansk Folkeparti har i sidste uge offentliggjort en aftale om omlægning af bilafgifterne. Aftalen er indgået under overskriften billigere biler til danskerne. Der har i medierne alene været fokuseret på dette budskab. EY vil imidlertid give sit bud på, hvordan den samlede aftale må forventes at påvirke bilbranchen.

Det skal understreges, at EY ikke har nogen politisk holdning til, om afgifterne bør omlægges, men vil alene gerne bidrage til en mere nuanceret forståelse af konsekvenserne af omlægningen.

Et af de væsentlige og mest fremhævede elementer i aftalen, nemlig nedsættelsen af afgifterne, vil betyde lavere afgifter på langt de fleste biler. Registreringsafgiften beregnes i dag som 105 % af bilens afgiftspligtige værdi op til 106.600 kr. og 150 % af værdien over dette skalaknæk.

Med aftalen vil regeringen og Dansk Folkeparti sænke den lave afgiftssats samt forhøje skalaknækket, således at registreringsafgiften kommer til at udgøre 85 % af bilens afgiftspligtige værdi op til 185.000 kr. og 150 % af værdien over dette knæk. Da nedsættelsen af afgifterne kombineres med fjernelse af nogle de hidtidige nedslag for sikkerhedsudstyr og en indførelse af højere ejerafgift, vil omlægningen for enkelte biler dog betyde en samlet højere pris. Skatteministeriet anslår, at det for omkring 90 % af alle nye biler efter omlægningen samlet vil blive billigere for danskerne.

Som en del af aftalen indføres også stramninger i de eksisterende regler, som må formodes at få en negativ effekt på prisen for en ny bil. Skatteministeriet ophæver nemlig samtidig de gældende lempelige regler for afgift på leasingbiler, som i dag betyder lave leasingydelser og mulighed for billigere brugte biler til danskerne.
Spørgsmålet er, om de samlede effekter af omlægningen af afgifterne på den lidt længere bane vil betyde billigere biler end i dag. Der er nok ingen tvivl om, at muligheden for en højere avance på leasingbilerne har muliggjort, at avancen på salg af nye biler har kunnet holdes på et minimum. Ved stramning af reglerne om leasingbiler må det formodes, at prisstrukturen for nye biler vil tilpasse sig den nye situation.

Stramningerne medfører, at alle virksomheder, der udlejer biler eller udtager biler til eget brug, fremover vil skulle foretage en genberegning af registreringsafgiften i forbindelse med bilens videresalg eller senest 4 måneder efter indregistreringen.

Formålet med denne del af aftalen er at etablere et loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at leasingselskaberne ikke betaler afgift af den rabat, som de har opnået som følge af det store antal biler, som de har aftager – de såkaldte flåderabatter. Efter de gældende regler betaler leasingselskabet registreringsafgift af deres indkøbspris. Når bilen videresælges, vil der være en lavere iboende registreringsafgift på leasingbilen i forhold til en tilsvarende brugt bil, der ikke har kørt som leasing. Dette har ofte resulteret i en højere avance ved det efterfølgende salg af leasingbilen. Fremover skal leasingselskaberne betale afgift af samme pris, som en privatkunde betaler på bilen. Muligheden for højere avance ved videresalg af leasingbiler forsvinder dermed.

Under en præmis om, at bilbranchen skal fastholde samme indtjening som i dag, vil der alt andet lige være udsigt til, at avancerne på salg af nye biler hæves. Med bortfald af den afgiftsmæssige fordel og dermed mulighed for den højere avance, der har været på leasingbiler, må det forventes, at indtjeningen skal søges andre steder.

Det er EY’s vurdering, at det samlede afgiftsprovenu som følge af stramningerne på sigt må forventes at stige, således at danskerne selv er med til at finansiere disse stramninger.

Der er i dag et stort marked for privatleasing. Stort set alle biler, der indregistreres til dette formål, afgiftsberigtiges på baggrund af den lave pris, som leasingselskaberne har været i stand til at forhandle hjem som følge af flåderabatter. Ved indførelse af en regel om, at disse biler senest 4 måneder efter ibrugtagningen skal efterbetale afgift, svarende til den afgift, som privatkunde har betalt ved køb af ny bil, vil prisen for privatleasing utvivlsomt stige betragteligt. Det må forventes, at den øgede afgiftsbelastning på disse biler vil blive overvæltet fuld ud på forbrugerne.

Skatteministeriet har ikke fremlagt beregninger over de forventede afledte konsekvenser af de samlede omlægninger, men alene vist eksempler på afgiftslettelserne baseret på en forudsætning om uændrede priser på bilerne. Det bliver derfor spændende at se, når lovforslaget foreligger, hvor meget af afgiftsnedsættelserne der må forventes at blive betalt af danskerne selv som følge af en højere afgiftspligtig værdi og en stigning af ejerafgifterne.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.