Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nyt lovforslag: Bindende svar bliver nu igen bindende

4. oktober, 2017 4 minutters læsetid

  Sociale medier

SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar omkring værdiansættelse af aktiver begrænses.

Der er politisk vilje til at forbedre retssikkerheden på skatteområdet. Som reglerne er i dag ad bindende svar – så gælder følgende begrænsninger:

Det bindende svar gælder kun i 6 måneder (kan dog gælde kortere tid) og

 • Det bindende svar kan af SKAT tilbagekaldes, såfremt senere fremkomne oplysninger indikerer, at værdien på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afviger mere end 30 % (dog minimum 1 mio.) fra markedsværdien (kan være oplysninger fra senere salg til tredjemand e.l.)
 • Med dette lovforslag ønsker regeringen at ophæve sidstnævnte begrænsende regel – som reelt udhuler værdien af at få et bindende svar.

 

Regeringen ønsker at give borgere og virksomheder større vished for, at bindende svar om værdiansættelse af aktiver, der bygger på korrekte forudsætninger ikke efterfølgende kan tilbagekaldes af SKAT.

Værdiansættelse af aktier

Værdien af fx en virksomhed er vigtig at kende, da værdien skaber grundlag for beskatning, hvad enten der er tale om afståelsesbeskatning, gavebeskatning, tilskudsbeskatning, fraflytterbeskatning e.l.

Skatteydere har overordnet to muligheder for at få vished om et aktiv eller en virksomheds værdi:

 • Bindende svar fra SKAT
 • Gaveanmeldelse accepteret af SKAT, hvilket kræver gaveelement – og at man er omfattet af gaveafgiftskredsen (boafgiftsloven)

 

Det er derfor positivt, at regeringen nu ønsker at begrænse SKATs mulighed for at tilbagetrække bindende svar om aktivers værdi, da det indtil nu har været behæftet med stor usikkerhed at foretage disse overdragelser, og borgerne og virksomhederne/selskaberne har krav på sikkerhed og retsbeskyttelse, når der anmodes om bindende svar.

Såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil bindende svar i fremtiden igen være bindende. Der lægges dog ikke op til, at bindingsperioden på 6 måneder ophæves, hvilket stiller krav til timingen af fx et generationsskifte eller en fraflytning.

Loven er sat til at træde i kraft 1. januar 2018, med virkning for bindende svar, der afgives efter denne dato. Lovforslaget har høringsfrist til 19. september 2017, og vi forventer, at lovforslaget vedtages i løbet af efteråret 2017.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.