Fremdrift

Indtast dit søgeord

EU reform: På vej mod et fælles EU momsområde

23. oktober, 2017 5 minutters læsetid

  Sociale medier

Kommissionen vedtog i april 2016 en handlingsplan for momsområdet. Målet er et samlet momsområde i EU med ønsket om et mere enkelt og modstandsdygtigt momssystem, som skal fremme det indre marked.

Første step var at tilpasse momssystemet til den digitale handel, og 1. december sidste år offentliggjorde Kommissionen således et forslag vedrørende moms ved e-handel. Som led i denne plan er Kommissionen nu kommet med yderligere forslag til en reform af EU’s momssystem.

Formålet med reformen er at skabe et nyt og mere modstandsdygtigt momssystem, som skal forhindre momssvig. Det skønnes, at reformen vil reducere momssvig over landegrænser med 41 mia. EUR årligt.

Det ønskes at skabe et mere simpelt momssystem, som skal gøre det lettere for virksomhederne at håndtere momsen korrekt ved køb og salg af varer i EU. Den nye ordning baseres på destinationsprincippet, hvorefter beskatningen skal ske i forbrugerens medlemsstat.

Det nuværende momssystem i EU bygger på 25 år gamle ”overgangsordninger”. Systemet er blevet overhalet af globalisering og digitalisering.

Det nye system skal indføres stepvis for at sikre smidig overgang for skatteforvaltninger og virksomheder. Første step vedrører levering af varer i EU B2B og består af to dele. Første del består af de netop udkomne forslag fra Kommissionen, og anden del, som forventes at følge i 2018, vil bestå af mere detaljerede tekniske bestemmelser. Andet step er en udvidelse af det nye momssystem til at omfatte alle grænseoverskridende leverancer inklusive tjenesteydelser.

Kommissionen vil desuden senest i november 2017 fremsætte et forslag til reform af momssatserne.

Kommissionens forslag

Forslaget omfatter et direktiv, en forordning og en gennemførselsforordning.

Det påtænkte direktiv indfører begrebet ”certified taxable person”, en slags autorisation, som virksomheder kan tildeles, hvis disse betragtes som en pålidelig skatteyder. Opnår en virksomhed denne status, vil virksomheden få gavn af at være underlagt simplere regler. Yderligere indfører direktivet midlertidige ”quick fixes”, som skal forbedre brugen af det aktuelle momssystem.

”Quick fixes” indebærer overordnet set en simplificering og harmonisering af reglerne vedrørende konsignationslagre, anvendelse af kundens momsnummer som krav for at opnå fritagelse for moms ved EU-salg samt en simplificering af reglerne om kædesalg.

Sidst, men ikke mindst, introducerer direktivet hjørnestenene i det nye momssystem, der særligt består af indførsel af destinationsprincippet og den såkaldte ”One Stop Shop”, som medfører, at den enkelte virksomhed på eget sprog og efter de samme regler som i dennes hjemland kan indberette moms via én online-portal. Medlemsstaterne vil herefter betale momsen direkte til hinanden.

Den foreslåede gennemførselsforordning introducerer endnu et ”quick fix”. Dette ”quick fix” indebærer en simplificering og harmonisering af reglerne vedrørende bevis for varens transport ved EU-varesalg i forbindelse med momsfritagelse af denne type transaktioner.

Slutteligt skal Kommissionens forslag sikre indførelse af begrebet ”certified taxable person” i VIES.

Sammenfatning

De grundlæggende principper i det nye fælles EU-momsområde består af følgende:

1. Bekæmpelse af momssvig ved grænseoverskridende transaktioner i EU
2. En omlægning til destinationsprincippet
3. Indførelse af ”One Stop Shop” ved EU-varehandel for at lette de administrative byrder
4. Modernisering af regler for fastsættelse af momssatser
5. En forenkling for små og mellemstore virksomheder, da de i dag forholdsmæssigt har højere omkostninger til efterlevelse af momsregler.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.