FremdriftNyheder

Udsigt til 110% fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed

Forsøgs- og forskningsvirksomhed (F&F) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

November 2017 bød på en politisk aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, heriblandt en forhøjelse af fradragssatsen for virksomheders investeringer i netop F&F. Frem til og med 2026 øges fradraget gradvist til 110 %.

Det konkrete lovforslag er nu sendt i høring, og der er udsigt til, at lovændringen vil få virkning fra indkomståret 2018.

Læs mere om indholdet af det konkrete lovforslag her.