Fremdrift

Indtast dit søgeord

GDPR er ikke kun en begrænsning men også en mulighed

17. maj, 2018 5 minutters læsetid

  Sociale medier

Vi nærmer os med hastige skridt den 25. maj, hvor EU’s nye persondataforordning, GDPR, træder i kraft. Det kan synes som endnu en bureaukratisk forhindring på vejen mod markedet, men i denne artikel vil vi anskueliggøre, hvorfor det også kan være et springbræt til at opnå en bedre markedsposition.

GDPR har givetvis medført en ekstra belastning, hvad angår dokumentationskravene og det i mange tilfælde omfattende arbejde med at præcisere, hvilke personlige oplysninger der indsamles og med hvilket formål, hvor de opsamles, hvem de deles med, hvor de gemmes og ikke mindst, hvordan de opdateres eller slettes.

Denne ekstra belastning er ikke kun af juridisk og administrativ karakter, men har også store implikationer for, hvordan især virksomhedens it-systemer, administration, salg, kundeservice og markedsføring skal indrettes. Dermed åbner GDPR også op for at gentænke virksomhedens set-up, hvad angår kundedata – og den anledning bør man ikke gå glip af at udnytte til at få så meget styr på disse data, at de kan blive til en konkurrencemæssig fordel.

Brug GDPR som springbræt til at styrke din forretning

I en stadig mere digitaliseret verden og med den kolossale vækst inden for e-handel og brugen af digitale medier, kan betydningen af vores persondata ikke undervurderes. The Economist har allerede udråbt data som den nye olie og mest værdifulde ressource i verden, hvilket ikke er helt ved siden af, hvis man kigger på markedsværdien af virksomheder som Google, Apple, Facebook og Amazon, der indsamler persondata i stride strømme.

For virksomhederne er disse data i høj grad både kapital og kilde til konkurrencekraft, fordi den, der ved mest om kunderne, også har den største chance for at vinde dem. På den anden side hersker ingen tvivl om, at tillid og tryghed er væsentlige forudsætninger for en virksomheds succes med at tiltrække og fastholde de selvsamme kunder, og her bliver sikkerhed, gennemsigtighed og respekt for privatlivet utvivlsomt størrelser, der kan medvirke til at sikre virksomhedens renommé og tiltrækningskraft.

I den digitale tidsalder vil vi helst handle med de virksomheder, der på troværdig vis kan demonstrere overfor os, at de værner om vores personlige oplysninger, og ikke alene bruger dem til deres egen fordel men også til vores.

I dag giver flere kunder deres samtykke og oplever derefter, at de bliver bombarderet med markedsføringsbudskaber her, der og alle vegne. Efter GDPR vil mange virksomheder være tvunget til i højere grad at synliggøre, hvornår og hvor der indsamles persondata, hvilket alt andet lige vil medføre, at vi vil se et fald i antallet af samtykkeerklæringer baseret på kundernes tidligere erfaringer.
Det vil naturligvis være forretningskritisk i negativ forstand, hvis en virksomhed pludselig oplever et fald i antallet af mulige kontakter med både potentielle som eksisterende kunder.

Derfor bør alle virksomheder også have en forstærket ”samtykke-strategi”, dvs. en plan indeholdende en række initiativer, der kan give kunderne en stærk årsag til at fastholde eller afgive et samtykke. Eller som i højere grad sigter efter at indsamle bestemte kundesegmenter/kundetypers samtykke, da det jo ikke nødvendigvis gør noget, at der er færre erklæringer, så længe dem, man indhenter, er mere relevante og potentielt mere værd for virksomhedens forretning.

Så på den kommercielle side må virksomhederne nu i gang med at gentænke deres salgs- og markedsføringsplatform, især i digitale kanaler, så man også fremover er i stand til at føre en dialog med kunderne udover at sende en ordrebekræftelse og faktura. Dernæst må man i gang med at udvikle og raffinere denne platform, så den i højere grad bidrager til gennemsigtigheden og kundernes mulighed for at kunne udøve rettighederne i forhold til deres egne data.

Kun på denne måde får man sendt et klart og utvetydigt signal om, at virksomheden er parate til at tilbyde kunderne den rette beskyttelse – og måske endda mere end det i det omfang, at man kan lade brugen af persondata være til kundens fordel. F.eks. fik jeg selv et opkald den anden dag fra et teleselskab, som tilbød mig et andet og billigere abonnement baseret på mine forbrugsdata.

Kan man gøre mere end bare at overholde loven, har man også muligheden for måske at gå forrest i sin branche og differentiere sin virksomhed og sit brand, så man fremstår endnu mere ”på kundernes side” – og det er da bestemt en mulighed, jeg mener, man kraftigt bør overveje, nu hvor lejligheden er til det med den nye persondataforordning.

I kølvandet på GDPR må virksomhederne derfor allerede nu begynde at planlægge og igangsætte de næste tiltag for ikke alene passivt at overholde lovgivningen men også aktivt bruge den til at styrke konkurrencekraften.

Det har vi her i EY allerede opbygget de første erfaringer med, som vi kan bruge til at hjælpe din virksomhed til at komme et skridt foran.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan udarbejde din virksomheds fremtidige samtykkestrategi, er du velkommen til at kontakte os.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.