Fremdrift

Indtast dit søgeord

EU dom fastslår ret til momsfradrag efter, at genoptagelsesfristen er udløbet

19. juni, 2018 5 minutters læsetid

    Sociale medier

EU-Domstolen har nu fastslået, at en medlemsstat ikke kan nægte en køber momsfradrag i sager, hvor leverandøren først fakturerer flere år efter leveringen, en praksis, der hidtil er blevet anvendt af SKAT.

EU-dommen, afsagt den 21. marts 2018, vedrører momsfradrag for virksomheders indkøb, hvor leverandøren efteropkræver moms som følge af ændret praksis eller pålæg fra myndighederne, og hvor den ordinære genoptagelsesfrist er udløbet.

EU-domstolen henviser til ordlyden af artikel 167 og 179, 1.pkt. i momssystemdirektivet, hvorefter momsfradragsretten i princippet udøves i løbet af samme periode, hvori denne ret er opstået – nemlig samtidig med at afgiften forfalder.

Det fremgår videre, at en virksomhed, under forudsætning af at visse betingelser er opfyldt, har adgang til momsfradrag i henhold til artikel 180 og 182, selv om virksomheden ikke har udøvet sin ret i den periode, momsfradraget er opstået.

Domstolen fastslår, at EU-retten skal fortolkes sådan, at en medlemsstat ikke kan nægte momsfradrag i en situation som den i sagen omhandlede. Her blev momsen faktureret af leverandøren flere år efter, at varerne var leveret – men medlemsstaten nægter momsfradrag hos køber, som følge af, at forældelsen løber fra leveringstidspunktet og derfor i den konkrete sag var udløbet på tidspunktet for købers anmodning om tilbagebetaling, selv om denne var sket i umiddelbar forlængelse af leverandørens efteropkrævning af moms.

Dansk praksis må anses for tilsidesat som følge af dommen

Jf. gældende praksis anser SKAT forældelsesfristen for at løbe fra leverings-tidspunktet i medfør af momslovens § 23 sammenholdt med momslovens § 37, stk. 2, uanset at momsen opkræves mere end 10 år efter som følge af pålæg eller ændret praksis.

Vi forventer, at SKAT udsender et styresignal om ekstraordinær genoptagelse. Det bliver interessant at se, hvordan det bliver vinklet – og hvorvidt SKAT også inddrager sager, hvor de efteropkræver moms hos virksomheder, men har nægtet dem momsfradrag for samme periode, som følge af forældelse.

 

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.