Fremdrift

Indtast dit søgeord

Fradrag for underskud i udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber

EU-domstolen har fastslået, at det er i strid med EU-retten at nægte et selskab fradrag for tab i udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber, når tabet ikke kan udnyttes i den medlemsstat, hvor det faste driftssted er beliggende. SKAT har hidtil nægtet fradrag.

EU-dommen, der er afsagt den 12. juni 2018, vedrører et dansk selskabs fradragsmulighed for et tab i en udenlandsk filial. Den udenlandske filial var blevet lukket ned, og der er opstået et nettotab, som ikke er udnyttet i det pågældende land, og som heller ikke kan udnyttes i det pågældende land efterfølgende.

I afgørelsen henvises der til det såkaldte territorialbeskatningsprincip, som betyder, at underskud eller overskud fra udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Herudover henvises der til spørgsmålet om, hvorvidt territorialbeskatningsprincippet er i strid med etableringsfriheden. Det diskuteres, om det er i strid med etableringsfriheden, at hjemmehørende selskaber nægtes muligheden for at fradrage tab fra faste driftssteder eller datterselskaber i andre lande i den skattepligtige indkomst, mens de ikke nægtes muligheden for at fradrage tab fra faste driftssteder eller datterselskaber beliggende i samme land i den skattepligtige indkomst.

Domstolen kommer frem til, at EU-retten skal fortolkes sådan, at en medlemsstat – her Danmark – ikke kan nægte fradrag for tab i en situation, som den i sagen omhandlede, og at territorialbeskatningsprincippet i situationer som disse er i strid med EU-retten. I den omtalte sag er der tale om et tab som følge af lukning af en filial, tabet er opstået i en udenlandsk filial, og filialen har udtømt alle muligheder for at fradrage tabet i medlemsstaten, hvor filialen er beliggende.

EU-dommen rykker på anvendelsen af territorialprincippet i dansk lovgivning

I henhold til hidtil gældende lovgivning/praksis er det slet ikke muligt at fradrage tab fra udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber i danske selskabers skattepligtige overskud (medmindre der er valgt international sambeskatning).

Efter afgørelsen fra EU-domstolen er det muligt – i visse situationer – at fradrage tab fra udenlandske faste driftssteder eller datterselskaber, når der er tale om endelige tab, som ikke kan udnyttes af selskabet selv eller andre koncernforbundne selskaber i driftsstedslandet, hverken i nuværende år eller andre år, og når det faste driftssted ikke længere oppebærer indtægter.

Vi forventer, at Skatteministeriet udsender et styresignal, der gengiver genoptagelsesmulighederne, herunder fra hvilket indkomstår, det vil være muligt at genoptage.

Kontakt endelig EY hvis der er spørgsmål eller kommentarer.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.