FremdriftNyheder

Regnskabsmæssig behandling af kryptovalutaer

Der findes p.t. ingen international regnskabsstandard, der omhandler den regnskabsmæssige behandling af kryptoaktiver, der i daglig tale også omtales som kryptovalutaer. Da der samtidig findes mere end 1.700 typer af kryptoaktiver på markedet, hvoraf flere har forskellige karakteristika, er der fortsat en vis uklarhed om den regnskabsmæssige behandling af kryptoaktiver.

Vores publikation “Applying IFRS – Accounting by holders of crypto-assets” (pdf, 6mb) omhandler overvejelser vedrørende den regnskabsmæssige behandling af kryptoaktiver for regnskabsaflæggere, der besidder kryptoaktiver. Publikationen adresserer såvel overvejelser om klassifikation, indregning og måling af kryptoaktiver som overvejelser om relevante oplysninger om investeringer i kryptoaktiver i årsrapporten for regnskabsaflæggere, der besidder kryptoaktiver.

Publikationen giver også et overblik over den seneste udvikling inden for IFRS og andre standardudstedende organer, der potentielt kan påvirke den regnskabsmæssige behandling af kryptoaktiver.

Kontakt

Søren Kok Olsen, 2529 3869, soeren.k.olsen@dk.ey.com