FremdriftNyheder

Fradrag i Danmark for udenlandske underskud

Har du solgt eller likvideret et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted (filial) og realiseret et tab? EY kan hjælpe med at sikre, at dit selskab retmæssigt opnår fradrag for endelige tab fra datterselskaber og faste driftssteder i EU- eller EØS-lande.

Fradrag uden valg af international sambeskatning

Hvis du realiserer et tab ved salg eller likvidation af et udenlandsk datterselskab eller fast driftssted, kan du i henhold til EU-retten umiddelbart opnå fradrag for tabet også uden valg af international sambeskatning.

De danske regler om international sambeskatning er ikke proportionale eller balancerede.

Hvis et dansk selskab lider et endeligt tab ved likvidation eller salg af et datterselskab eller fast driftssted i et land i EU eller EØS, kan der opnås fradrag for tabet i Danmark. Dette har EU-domstolen nu fastslået i Bevola-sagen (C-650/16).

Læs mere i EY’s artikel om fradrag for udenlandske underskud