FremdriftNyheder

Indholdet af afgiftssaneringspakken

Sidst i august indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en afgiftssaneringspakke, hvor en række afgifter lempes eller fjernes helt. Pakken indeholder 30 konkrete initiativer, der skal give de berørte virksomheder færre administrative byrder og lavere afgifter.

Den aftalte sanering af afgiftsområdet består af 30 konkrete initiativer, der omfatter både afskaffelse af afgifter, forenklinger af regler og analyser af afgiftsregler.

Klik her for et kort oprids af de aftalte initiativer.