FremdriftNyheder

Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber – øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier

Nyt styresignal er offentliggjort den 16. oktober 2018. Praksisændringen betyder, at hvis en række betingelser er opfyldte, kan et holdingselskab opnå momsfradrag for omkostninger til køb af aktier og til den løbende drift.

Det fremgår af styresignalet, at det er økonomisk virksomhed at eje et datterselskab, når holdingselskabet ”griber ind” i datterselskabet, jf. bl.a. selskabsskattereglerne om ”bestemmende indflydelse”, og at holdingselskabet foranlediget af sin indgriben gennemfører momspligtige leverancer mod vederlag til det pågældende datterselskab.

Der er i modsætning til Skattestyrelsens tidligere oplyste praksis ingen artsmæssige begrænsninger i, hvilke ydelser der leveres fra holdingselskabet til datterselskabet. I EU-dommen, som Skattestyrelsen henviser til, understreges det, at levering af ydelser til datterselskabet skal have en vis permanent karakter, og at der er en direkte sammenhæng mellem leverancen og den modværdi, der modtages herfor.

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldte, kan et holdingselskab således opnå momsfradrag for omkostninger til køb af aktier og til den løbende drift.

Læs mere om praksisændringens betydning og muligheden for genoptagelse af momstilsvaret.