FremdriftNyheder

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018

Acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. For indkomståret 2018 forfaldt den første rate til betaling den 20. marts 2018, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2018.

Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat senest den 20. marts 2018, senest den 20. november 2018 og senest den 1. februar 2019.

Læs mere om selskabers acontskat her.