FremdriftNyheder

Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven den 20. december 2018. Det er allerede nu muligt at implementere ændringsloven for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere.

Som følge af Folketingets vedtagelse af L99 om ændringer til årsregnskabsloven, har EY udarbejdet publikationen Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018, som først og fremmest består af en emneopdelt beskrivelse af lovændringerne i overensstemmelse med kapitelinddelingen i EY’s årlige publikation, Indsigt i årsregnskabsloven. Special Edition 2018 er tillige suppleret med selve lovforslaget, som blev vedtaget uden ændringer, en opdateret lovbekendtgørelse, som loven kommer til at se ud efter indarbejdelse af ændringsloven og opdaterede lovbemærkninger, der er tilføjet lovens ændrede bestemmelser med vedtagelsen af L99.

Læs mere om EY’s publikation her.