FremdriftNyheder

Mulighed for iværksætterselskaber afskaffes

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag (L 190) om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, der dels afskaffer muligheden for stiftelse af iværksætterselskaber og samtidig nedsætter minimumskapitalkravet i anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Regeringen har allerede med Dansk Folkepartis opbakning sørget for et flertal for lovforslaget. Kun et folketingsvalg kan sandsynligvis forhindre gennemførelsen af lovforslaget.

Afskaffelse af iværksætterselskaber

Med lovforslaget afskaffes muligheden for at stifte iværksætterselskaber (IVS’er) fra og med dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, som p.t. ikke er kendt. Folketingets første behandling er fastsat til 19. marts 2019.

Årsagen til lovændringen er, at undersøgelser har vist, at IVS’er er blevet misbrugt i højere grad end andre virksomhedsformer.

Det vil heller ikke være muligt at danne nye IVS’er, hverken ved fusion eller spaltning, heller ikke grænseoverskridende fusioner eller spaltninger, eller som led i grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Læs mere om afskaffelse af iværksætterselskaber