FremdriftNyheder

Skattestyrelsen nægter i stor stil momsfradrag for leje af parkeringspladser

Vi gør opmærksom på, at Skattestyrelsen i forbindelse med momskontroller af virksomheder, har særligt fokus på virksomhedernes håndtering af moms ved leje og drift af parkeringspladser.

Virksomheders leje og drift af parkeringspladser giver ifølge Skattestyrelsen ikke ret til momsfradrag, såfremt de anvendes til parkering af hvidpladebiler, uanset om bilerne tilhører virksomheden eller virksomhedens medarbejdere.

Det er vores erfaring, at der fortsat vil være fuldt momsfradrag, hvis parkeringspladsen udelukkende anvendes til kundeparkering eller parkering af virksomhedens gulpladebiler.

Parkeringspladser til blandede aktiviteter
Såfremt de lejede parkeringspladser anvendes til blandede aktivitet, fx både til virksomhedens gulpladebiler samt kundeparkering og til parkering af hvidpladebiler, skal momsfradrag for leje og drift af parkeringspladsen opgøres efter begrundet skøn.

Hvis ikke virksomheden selv har foretaget en fordeling, fastsætter Skattestyrelsen en skønnet kvadratmeterpris for parkeringspladsens areal med udgangspunkt i en gennemsnitspris for området og beregner virksomhedens fradragsbegrænsning herefter.

Leje af parkeringspladser vs. eje af parkeringspladser
Skattestyrelsen sondrer ikke mellem leje af parkeringspladser og eje af parkeringspladser. Afgørende er således anvendelsen, og ikke ejerforholdet.

Virksomheden vil derfor have ret til fradrag for udgifter til etablering og drift af parkeringspladsen, såfremt parkeringspladsen anvendes til kundeparkering/gulpladeparkering eller blandet aktivitet.

Skønsmæssig vurdering af parkeringspladsernes anvendelse
Vi anbefaler, at virksomheden foretager en skønsmæssig vurdering af parkeringspladsernes anvendelse, herunder hvor stor en procentdel, der anvendes til virksomhedens gulpladebiler, kundeparkering og til virksomhedens eget personale.

Såfremt virksomheden både lejer fast ejendom og dertil knyttede parkeringspladser, anbefaler vi ligeledes, at virksomheden i lejeaftalen får præciseret, hvor stor en del leje af parkeringspladserne udgør af den samlede leje.

Virksomhedens egen begrundede skønsmæssige vurdering vil være vanskelig for Skattestyrelsen at tilsidesætte, medmindre den er åbenlys forkert.

Kontakt
Maiken S Hølmkjær, 25296504, maiken.s.hoelmkjaer@dk.ey.com
Anne-Mette Høiriis, 51582559, anne-mette.hoeiriis@dk.ey.com