FremdriftNyheder

Ændringer til reglerne om reelle ejere

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love, som medfører ændringer til reglerne om reelle ejere.


Reglerne træder i kraft den 10. januar 2020, dog sådan at de nye bestemmelser om tvangsopløsning træder i kraft allerede den 1. juli 2019.

Ændringerne skal styrke indsatsen yderligere mod hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse og skal medvirke til, at registreringen af reelle ejere i de omfattede virksomheder, fonde og foreninger bliver passende, nøjagtige og aktuelle.

Læs mere om ændringerne i reglerne om reelle ejere.