Fremdrift

Indtast dit søgeord

Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom?

4. juni, 2019 6 minutters læsetid

  Sociale medier

Som udgangspunkt er udlejning og bortforpagtning af fast ejendom fritaget for moms. Momsfritagelsen omfatter også videreudlejning af fast ejendom. Der er en række undtagelser til momsfritagelsen. Blandet andet er korttidsudlejning af værelser, udlejning af hotelværelser, udlejning af camping- og parkeringspladser momspligtig aktivitet.

Det er muligt frivilligt at momsregistrere fast ejendom anvendt til anden udlejning end boligformål. Det medfører, at der skal afregnes moms af udlejningsaktiviteten, ligesom der kan opnås momsfradrag for omkostninger knyttet til udlejningen. Det er ikke tilstrækkeligt for at udleje med moms, at ejer af ejendommen har en almindelig momsregistrering.

Det er en fordel at lade et lejemål frivilligt momsregistrere, hvis lejer anvender ejendommen til momsfradragsberettigede aktiviteter.

I momsmæssig henseende anses fast ejendom at omfatte hele bygninger, enkelte lokaler samt grundstykker, avl på roden, hegn, brønde og anlæg på grunden eller bygningerne.

Ved udlejning forstås, at lejer opnår eksklusiv brugsret til et nærmere defineret areal i et bestemt tidsrum. Tilrådighedsstillelse af kontorfaciliteter (kontorfællesskaber), hvor lejer ikke har en eksklusiv brugsret til et areal, er således ikke udlejning af fast ejendom og derfor ikke omfattet af momsfritagelsen, hvorfor der ikke er behov for en frivillig registrering.

Videreudlejning

Hvis en lejer ønsker at videreudleje en del af sit lejemål, er denne udlejning som udgangspunkt også fritaget for moms. Det er derfor som videreudlejer også relevant at anmode om frivillig registrering for moms, hvis videreudlejer ønsker momsfradrag for de omkostninger, der kan henføres til videreudlejningen, eksempelvis den af videreudlejer betalte husleje.

Den frivillige registrering kan omfatte hele ejendommen, men også enkelte lokaler i en ejendom/enkelte arealer knyttet til en ejendom. Uanset at en ejendom ikke er fuldt udlejet, kan den frivillige registrering omfatte hele ejendommen, hvis de tomme lejemål forsøges udlejet.

Den frivillige registrering gælder i minimum to år. Det er ikke muligt at ophæve registreringen i perioden, medmindre ejendommen sælges eller skal anvendes til andre momspligtige formål end udlejning.

Tidspunktet for hvornår toårsperioden starter, afhænger af anvendelsen af ejendommen. Hovedreglen er, at toårsperioden løber fra registreringstidspunktet.

Er en ejendom frivilligt registreret inden afslutningen af et byggeri, regnes den toårige periode fra påbegyndelse af første udlejning.

Ophæves den frivillige registrering skal man være opmærksom på, om der hviler en reguleringsforpligtelse på ejendommen/lejemålet. Hvis det er tilfældet, skal den tidligere fratrukne moms tilbageføres.

For så vidt angår opførelse, til- og ombygningsudgifter er reguleringsperioden 10 år inkl. det år ejendommen er færdigopført/ombygget. For så vidt angår reparation- og vedligeholdelsesudgifter på mere end 100.000 kr. pr. regnskabsår pr. ejendom, er reguleringsperioden 5 år inkl. året, hvori omkostningen er afholdt.

Ved overdragelse af en udlejningsejendom/udlejningsvirksomhed til en anden juridisk enhed forfalder reguleringsforpligtelsen, medmindre den nye ejer af ejendommen overtager forpligtelsen. Det er en betingelse at den nye ejer lader sig frivilligt registrere for udlejning af ejendommen i samme omfang som sælger, ligesom køber skal erklære at overtage reguleringsforpligtelsen.

Ændringer i ejendommens brug skal meddeles til Skattestyrelsen senest 8 dage efter ændringen.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.