Fremdrift

Indtast dit søgeord

Har jeres virksomhed styr på reglerne for viderefakturering og udlæg?

11. juni, 2019 4 minutters læsetid

  Sociale medier

Reglerne om udlæg og viderefakturering – både over for kunder, men også koncerninternt – kan ofte give praktiske udfordringer i forhold til at få momsfradrag, da der ikke er adgang til momsfradrag for omkostninger, der ikke er virksomhedens egne.

Derfor er det vigtigt, at virksomheden har styr på reglerne om udlæg og viderefakturering – og ikke mindst, at virksomheden kan skelne herimellem.

Viderefakturering
Når der er tale om viderefakturering, fremgår virksomhedens eget navn som køber på den modtagne faktura. Hvis virksomheden viderefakturerer omkostningen, skal der opkræves moms efter de almindelige regler, og virksomheden har i så fald også momsfradrag. Bemærk her, at der ved viderefakturering er fuldt momsfradrag, uanset at omkostningen normalt ikke kan fradrages eller kun delvist kan fradrages (fx en restaurationsregning, hvor der normalt er 25% momsfradrag).

Hvis en virksomhed har afholdt omkostninger til et dansk hotel for en udenlandsk kunde, skal der ske en viderefakturering af en faktura med dansk moms til den udenlandske kunde. Det skyldes, at der er lokal moms på hotelomkostninger. Kunden kan til gengæld søge momsen retur via momsrefusion senest den 30. september året efter, at omkostningerne er afholdt.

I skal generelt være opmærksomme i forbindelse med viderefakturering på tværs af landegrænser – dvs. hvor sælger og køber er i hvert sit land, eller hvor genstanden for viderefaktureringen (fx hotel-overnatning) er i et andet land end sælger. En viderefakturering mellem to danske selskaber af en hotelovernatning i Tyskland vil eksempelvis udløse en forpligtelse for køber til at blive momsregistreret i Tyskland.

Udlæg
Udlæg er karakteriseret ved, at det er omkostninger, der afholdes på vegne af kunder, dvs. i kundens navn og for dennes regning. Det er således, i modsætning til viderefakturering, kundens navn der står som køber på den modtagne faktura (eller i hvert fald tydeligt fremgår af den pågældende faktura). Udlæg skal holdes uden for momsgrundlaget og kan derfor ”faktureres” videre til kunden, uden at der opkræves moms. Der er i den forbindelse en række betingelser, som skal være opfyldte, for at der er tale om udlæg. Disse er:

 • Udlægget skal afholdes i den endelige kundes navn (dvs. kundens navn skal tydeligt fremgå af fakturaen).
 • Udgiften skal afholdes for den endelige kundes regning. Der må derfor ikke pålægges avance ved viderefaktureringen af fakturaen (krone for krone).
 • Udlægget skal registreres på en separat udlægskonto (balancen).
 • Opnåede rabatter mv. skal komme kunden til gode.
 • Der er ikke momsfradrag.


Kunden skal ligeledes have den konkrete faktura, så kunden kan tage momsfradrag mv. ud fra den.

Vi hjælper jer gerne med en drøftelse omkring den praktiske håndtering af udlæg og viderefakturering.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.