Fremdrift

Indtast dit søgeord

Moms ved køb, leje, drift og salg af køretøjer

12. august, 2019 6 minutters læsetid

  Sociale medier

Momsfradrag for udgifter til køretøjer afhænger af, om der er tale om køb, leje/leasing eller drift, og hvorvidt der er tale om personbiler eller varebiler og køretøjets anvendelse.

Personbiler

Ved køb af personbiler (hvidplade biler) til brug som firmabiler, er der ikke momsfradrag for købet og der skal ikke afregnes moms ved salg.

Leaser eller lejer virksomheden derimod en personbil er der begrænset momsfradrag, hvis to betingelser er opfyldte. Lejeperioden skal være minimum 6 måneder og mindst 10 % af kørslen skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det særligt beregnede momsfradrag skal fremgå af fakturaen fra leasingselskabet. Det er ikke den anførte moms af leasingydelsen.

Driftsudgifter til personbiler giver ikke ret til momsfradrag uanset om bilen er købt eller lejet/leaset. Det omfatter blandt andet udgifter til brændstof, reparationer og vask, samt udgifter til færgebilletter og broafgifter. Der er dog særlige regler for broafgift til Øresundsbroen, hvor der er fuld momsfradragsret, hvis kørslen udelukkende vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Vedrører kørslen over Øresundsbroen private eller ikke-momspligtige formål, er der ikke momsfradrag for broafgiften.

Momsfradrag for leje og drift af parkeringspladser er i særligt fokus hos Skattestyrelsen. Læs mere i vores artikel her.

Det skal bemærkes, at bilforhandlere, udlejningsselskaber samt køreskoler har momsfradrag ved køb af personbiler efter de almindelige fradragsregler, når bilen købes med henblik på henholdsvis videresalg, momspligtig udlejning eller køreskoleundervisning. Der skal afregnes moms ved efterfølgende salg.

Vare- og lastbiler

Der er fuldt momsfradrag ved køb, leje eller leasing af vare- og lastbiler (gulpladebiler), hvis de udelukkende anvendes til virksomhedens momspligtige formål.

Anvendes gulpladebilen til andre aktiviteter ud over virksomhedens momspligtige formål, afhænger momsfradragsretten af køretøjets vægt.

Blandet anvendelse – vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på tre ton eller derunder

Der er ikke adgang til momsfradrag ved køb af vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på tre ton eller derunder, hvis køretøjet anvendes til blandede formål – det vil sige momspligtige formål og andre formål – enten momsfrie eller private.

Ved leasing/leje af vare- og lastbiler er der adgang til fradrag for 1/3 af momsen af leje/leasingydelsen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. om året.

For så vidt angår driftsudgifter på blandet anvendte vare- og lastbiler er der fuld fradragsret for moms, når virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt.

Der skal ikke afregnes moms ved salg af vare- og lastbiler, der er anvendt blandet, og hvor der som følge heraf ikke har været adgang til momsfradrag ved køb.

Blandet anvendelse – vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på over tre ton

Der er adgang til delvist momsfradrag for køb, leje/leasing og drift af vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på over tre ton, der har været anvendt til både momspligtige og momsfritagne formål. Fradraget opgøres på grundlag af virksomhedens momspligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning i virksomheden.

Anvendelse til både momspligtige og private formål giver adgang til delvist momsfradrag ved køb, leje/leasing og drift i forhold til anvendelsen. Virksomheden skal kunne dokumentere den erhvervsmæssige anvendelse evt. via en kørebog.

Der skal afregnes fuld moms ved salg af vare- og lastbilen, når der har været adgang til delvist momsfradrag ved køb og drift.

Dagsbeviser

Anvendes vare- og lastbil på gule plader undtagelsesvist til private formål af ansatte i virksomheden, kan der købes et dagsbevis. Dagsbeviset giver den ansatte lov til privat at benytte køretøjet, uden at der skal ske beskatning, korrigeres moms eller betales privat benyttelsesafgift.

Et dagsbevis kan købes via Skattestyrelsens hjemmeside og giver den ansatte lov til at køre privat i en gulpladebil med en tilladt totalvægt på op til 4 ton.

Vær opmærksom på, at der maksimalt kan købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. år.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.