Fremdrift

Indtast dit søgeord

Hvorfor overlever kun 3 % af familievirksomheder tredje generation?

Lars Tylvad Andersen
14. august, 2019 7 minutters læsetid

  Sociale medier

Kun 30 % af alle familieejede virksomheder overlever til anden generation. Ca. 12 % er levedygtig i tredje generation, men kun 3 % lever frem til fjerde generation.

Typiske årsager til et fejlslagent generationsskifte:

 • 60 % kan henføres til, hvordan næste generation interagerer
 • 25 % er forårsaget af utilstrækkeligt forberedte arvinger
 • 12 % skyldes mangel på en familie mission eller et formål, der klart definerer brugen af familieformuen

(Kilde: Ward J., Keeping the family business healthy, NY, Palgrave Macmillan, 2011). 

Family Governance styrker samspillet mellem familie og familievirksomhed

For at sikre et succesfuldt generationsskifte, generation efter generation, er det væsentligt at kigge længere end blot virksomhedens overlevelse. Det handler i høj grad også om at sikre familiens overlevelse, og i tide tage hånd om familiedynamikkerne.

Det handler om at få en bred tilgang til de særlige udfordringer, som den familieejede virksomhed og familierne bag står overfor, hvor familie, værdier, aktiver og virksomhed anskues som en helhed.

Vi kalder det Family Governance, og succesfuldt implementeret kan Family Governance adressere de helt særlige forhold, som familie og virksomhed står overfor. Samtidig sikrer man, at familien fremadrettet har en handlingsplan som alle i familien er enige og fælles om.

I EY har vi samlet de væsentlige udfordringer, der bør håndteres rettidigt, for at sikre både familie og virksomhed på lang sigt:

Et klart defineret formål understøtter familiens VÆRDIER og sammenhængskraft

Familiens værdier er det fundament, der sikrer samhørighed.

Værdierne spiller en nøglerolle i forhold til de forventninger og de principper, der styrer, hvordan familiemedlemmer interagerer med hinanden, både inden- og uden for familievirksomheden. En væsentlig årsag til, at familier og familievirksomheder oplever succes gennem mange generationer er, at der eksisterer en forståelse af både formål og fælles værdier, som overtages og efterleves af kommende generationer.

For mange familier er formålet det, der binder familien sammen og knytter dem tættere til familievirksomheden. Virksomheden er grundstenen i familiens identitet, og hver generation er vokset op, og har set sig selv som en del af denne arv. Et understøttende ledelsessystem inkl. en Family Constitution kan være med til at definere og sikre et formål, definere fælles mål og værdier, og kan understøtte familiens sammenhængskraft og eftermæle i generationer.

En anden udfordring for familier når de vokser i størrelse og kompleksitet er, at et stigende antal af familiemedlemmer ikke mere er direkte involveret i virksomheden. Et resultat heraf kan være, at det bliver sværere at sikre nye generationers engagement. Dette bliver en endnu større udfordring, hvis familien beslutter at sælge virksomheden, og derfor bliver nødt til at redefinere sit formål for at tilpasse sig de nye forhold. Familien kan f.eks. engagere sig mere i det omgivende samfund, fokusere på filantropi, opbygge et Family Office eller måske etablere eller købe en ny virksomhed.

VIRKSOMHEDENS strategi for vækst, innovation og fordeling af overskud

Som følge af et meget omskifteligt marked drevet at teknologi og forandring, er det en udfordring af sikre vækst og rentabilitet i familievirksomheden. Det er dog væsentligt at sikre dette i takt med, at overskud skal deles mellem en stadigt voksende familie. Dette kan løses ved at udarbejde en vækststrategi, der omfatter både familievirksomhedens bredere muligheder og familiens ønsker til risikostyring af formuen samt behov for udlodninger.

Familievirksomheder står i udgangspunktet over for det samme pres som andre virksomheder i forhold til konkurrence, ændrede økonomiske forhold, teknologisk udvikling og politisk og regulatoriske risici. Men familievirksomheder har derudover en række unikke udfordringer.

En af disse udfordringer er, hvordan man kan sikre en entreprenant tilgang hos nye generationer af familiens medlemmer, efterhånden som virksomheden modner. Deltagelse i forretningsudvikling eller forandringsledelse på et passende niveau i familievirksomheden er en forudsætning for at sikre virksomhedens fremtidige sundhedstilstand. Uden en sådan tilgang kan virksomheden stagnere, og familiens formue vil forsvinde over tid.

En anden udfordring er, at balancere behovet for vækst med ejernes behov for indkomst og kapital. Når antallet af familieejere vokser, fordeles overskud blandt familiemedlemmer, overskud der ellers kunne bruges til at sikre vækst af virksomheden, eller konsolidering af familieformuen uden for virksomheden. At sikre at familiemedlemmer bidrager til den kommercielle succes af virksomheden, er ofte en yderligere udfordring.

Håndtering af FAMILIENS udfordringer ved generationsskifte

En af grundene til at mange familieejede virksomheder oplever problemer i forbindelse med et generationsskifte er, at familierelationerne bryder sammen. Som nævnt ovenfor skyldes 60 % af alle fejlslagne generationsskifter næste generations interaktion eller mangel på samme, og 25 % skyldes at næste generation ikke er godt nok forberedt.

I takt med at familien vokser bliver det nødvendigt at udarbejde en plan for generationsskifte samt at implementere et governance-system, der favner hele spektret i DNA-modellen ovenfor, og gør det muligt at træffe de bedste beslutninger for fremtiden.

Generationsskifte er en løbende proces, der hjælper med at sikre familiens formue og trivsel, og som involverer alle generationer og sætter en ramme for, hvordan familien med succes kan styre virksomheden og andre aktiviteter i fremtiden.

Konflikthåndtering kan være en udfordring for enhver familie, og det er derfor vigtigt, at have en tidssvarende beskrivelse af, hvordan familien skal ledes, så familiens medlemmer kan håndtere deres forskelligheder på en måde, som sikrer sammenhængskraften, og ikke ødelægger virksomhedens og dermed familiens fremtid.

Planlægning af generationsskifte omfatter overvejelser om forandring, pensionering og død, og kan være en udfordring. Men de familier, der har succes med at sikre deres eftermæle over mange generationer, overlader ikke generationsskifte til tilfældigheder, de planlægger det derimod aktivt. På denne måde forbereder de næste generation på de muligheder og det ansvar de vil få i forbindelse med at styre formuen, og de sikrer, at familien står sammen om fælles formål og værdier.

Uddannelse af næste generation er et væsentligt element i denne forberedelse, og omfatter såvel den uddannelse der opnås gennem varetagelse af et arbejde, målrettet mod den senere opgave der venter, samt den viden og erfaring der opnås ved en målrettet teoretisk uddannelse på et universitet eller anden læreanstalt.

Et Family Office kan være en løsning til at styre familiens AKTIVER og sikkerhed effektivt

Familievirksomheden skal overveje, hvordan den skal styre aktiver og beskytte familiens kapital, så virksomheden på samme tid opnår driftseffektivitet, kontrollerer risicis samt beskytter familiens formue til fremtidige generationer.

I takt med at kompleksiteten ved at forvalte familiens formue vokser, bør det overvejes at professionalisere forvaltningen i et Family Office for dermed at opnå forbedret driftseffektivitet. Dette kan starte med et par medarbejdere, der håndterer enkelte rapporteringsmæssige opgaver, betaler regninger, planlægger rejser, kommunikation med samarbejdspartnere og derved sætter mere struktur på familiens liv. På sigt kan det udvikle sig til et fuldt servicerende Family Office, som forvalter investeringer, regnskab, rapportering, skat, filantropi og på denne måde sikrer næste generations uddannelse for hele familien igennem flere generationer.

Risikostyring er en anden vigtig udfordring for familievirksomheder, og en anden grund til at det kan være en god idé at etablere et Family Office. Når man overvejer, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at beskytte familiens aktiver mod risici, er det vigtigt at have bredt overblik over alle risici. Strategier omkring databeskyttelse og privatliv, cyber-sikkerhed, sociale medier og familiemedlemmers sikkerhed er ofte nødvendige såvel som systemer til styring af økonomiske, operationelle, skattemæssige og lovgivningsmæssige risici.

Etablering af en risikostyringsstruktur, vil bidrage til at beskytte familiens kapital, privatliv og omdømme.

Vælg en revisor hhv. rådgiver med erfaring i at rådgive familievirksomheder og familierne bag

I EY har vi en mange års erfaring i at rådgive familievirksomheder og familierne bag. Vi anskuer familie, formue og virksomhed som en helhed, og adresserer de helt særlige forhold, som familie og virksomhed står overfor.

Har du og din familie et ønske om at drøfte governance i din familie og familievirksomhed, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. Du kan også læse mere om familievirksomheders særlige udfordringer her og EY NextGen her.

 

 

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.