Fremdrift

Indtast dit søgeord

Personaleomkostninger – momsfradrag eller ej?

22. august, 2019 4 minutters læsetid

  Sociale medier

Virksomheder har som udgangspunkt momsfradrag for personaleomkostninger i samme omfang som virksomheden har fradrag for moms af generelle omkostninger i virksomheden. Der er dog en række specifikke omkostninger, som ikke kan fradrages.

Kost til personale

Som hovedreglen er der ikke er momsfradrag for indkøb, som vedrører kost til virksomhedens personale. Det er dog en regel med modifikationer, da der er fuldt momsfradrag, hvis maden indtages i virksomheden i forbindelse med et møde af strengt erhvervsmæssig karakter. Det gælder uanset om der deltager kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. Der er fradrag for 25 % af momsen på restaurationsudgifter, hvis omkostningen kan anses for at være af strengt erhvervsmæssig karakter. Det gælder blandt andet mad der indtages på restauranter i forbindelse med forretningsrejser. Bemærk at der gælder særlige momsregler for virksomhedsdrevne kantiner.

Bolig

Der er ikke momsfradrag for opførelse og drift af bolig for ansatte. Afholder virksomheden udgifter til den ansattes hjemmekontor, er der momsfradrag for disse udgifter, i det omfang de udelukkende anvendes strengt erhvervsmæssigt – og det er virksomhedens ejendom.

Flytteudgifter anses ikke for boligomkostninger, og er derfor fradragsberettiget, hvis omkostningen skyldes en forflyttelse, der er sket på virksomhedens foranledning.

Naturalaflønning

Omkostninger til naturalaflønning til personalet giver ikke adgang til momsfradrag. I praksis nævnes entrebilletter til underholdnings-/sportsarrangementer, som virksomheder modtager som led i sponsoraftale og giver til personalet, som naturalaflønning.

Gaver og underholdning

Hvis virksomheden giver gaver til personalet, er der ikke momsfradrag herfor uanset anledningen. Reglen gælder således uanset om gaven er foranlediget af eksempelvis et jubilæum i virksomheden eller en privat anledning hos modtageren i form af eksempelvis en rund fødselsdag. Selv om gaven er givet for at motivere den ansatte, er der ikke momsfradrag. Det gælder eksempelvis gave ved kåring af månedens medarbejder eller præmie for formulering af en ny tagline. Gaver kan også anses som naturalaflønning som omtalt ovenfor – momshåndteringen er dog den samme.

Reklamegaver til kunder kan være fradragsberettiget, hvis særlige betingelser er opfyldte.

Underholdningsydelser er ligeledes ikke fradragsberettiget momsmæssigt. Som underholdningsydelser anses blandt andet biograf- og teaterforestillinger, adgang til koncerter, sportsarrangementer og lignende. Afholdelse af omkostninger til teambuilding kan som udgangspunkt anses som fuldt fradragsberettiget i lighed med andre kursusgebyrer/seminarer, forudsat at omkostningen afholdes i virksomhedens interesse.

Eksempler på fradragsberettigede omkostninger 

Udgifter til uddannelse er som udgangspunkt fradragsberettigede. Det gælder også kursus for virksomhedens ansatte om deres seniortilværelse. Arbejdstøj er også fradragsberettiget. Det gælder også civilbeklædning med logo, der er ejet af virksomheden, og hvor der er forbud mod privat brug.

Hotelovernatninger af strengt erhvervsmæssig karakter er fradragsberettiget. Bemærk at betaling for morgenmad anses for en restaurationsydelse, der kun berettiger til 25 % fradrag af momsbeløbet.

Indretning af motionsrum i virksomheden er også fradragsberettiget momsmæssigt.

Afslutning

Listen af personaleomkostninger er lang – I er altid velkomne til at kontakte os for sparring om den momsmæssige behandling af konkrete personaleomkostninger. Vi skal bemærke, at reglerne for skattemæssigt fradrag varierer fra ovenstående.

 

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.