Fremdrift

Indtast dit søgeord

Generationsskifte – mulige ændringer – endnu ingen fremsatte lovforslag

Vi bragte i februar en artikel omkring fremrykket generationsskifte i lyset af det forestående folketingsvalg og det potentielle regeringsskifte.

Regeringsskiftet blev en realitet, og vi må, på baggrund af Socialdemokratiets tidligere udmeldinger forvente, at de nuværende generationsskiftevilkår, generationsskifte af aktiv virksomhed til 6 % gaveafgift (fra 2020 5 %), bliver ændret.

Hvilke ændringer, der bliver tale om, henstår fortsat i det uvisse. En tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder fra de nuværende 6 % tilbage til 15 % virker dog meget sandsynligt. Fra politisk side er der i pressen luftet ønsker om ikke bare højere bo- og gaveafgifter, men også alt fra formueskat til øget kapitalgevinstbeskatning. Folketinget træder sammen første tirsdag i oktober, men inden da fremsættes finanslovforslag, så vi bliver snart klogere.

Ydermere står vi overfor nyt ejendomsvurderings- og ejendomsbeskatningssystem i 2020.

EY står til rådighed for en temperaturmåling og dialog om din, og din virksomheds, situation i forhold til de forventede lovændringer. Overvejelserne kan være mange: skal sommerhuset eller forældrekøbslejligheden overdrages til børnene inden nyt vurderingssystem, skal generationsskifte helt eller delvist fremrykkes osv.

Tag fat i din daglige EY kontakt eller nedenstående kontaktpersoner for aftale om møde.

Socialdemokratiets udspil forud for folketingsvalget indeholdt følgende forslag:

  • En tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.
  • En forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr., såkaldt ”topskat på arv”.
    • Samme sats og bundgrænse må antages at skulle gælde ved gaveoverdragelser.
  • En forhøjelse af det skattefrie bundfradrag ved beregning af boafgift fra 289.000 kr. til 500.000 kr.
  • En stigning i den høje skattesats for aktieindkomst fra 42 % til 45 % (aktieindkomst over 54.000 kr. i 2019).

 

Om afgiftssatsen hæves til de oprindelige 15 %, 30 % eller et sted derimellem er uvist. Nedenstående beregningseksempel viser forskellen mellem de nuværende 6 % og 30 %, som foreslået af Socialdemokratiet.

Forskellen mellem nuværende regler og Socialdemokratiets forslag

En forsimplet oversigt over forskellen mellem de nuværende regler og Socialdemokratiets forslag ved en 100% overdragelse ved arv af et selskab til en værdi på 100.000 t.kr. (overdragelsen forudsættes sket med skattemæssig succession, og i nedenstående er fratrukket passivpost):

Uanset en ny regering samt at de nuværende generationsskiftevilkår eventuelt bliver rullet tilbage, så skal virksomheder fortsat generationsskiftes.

Der er fortsat mange attraktive modeller for gennemførelse af et godt generationsskifte. Hvert generationsskifte skal konkret vurderes ud fra virksomhedens og familiens konkrete forhold og ønsker. Vi hjælper gerne med planlægningen og gennemførelsen af et optimalt generationsskifte på baggrund af virksomhedens konkrete forhold.

Generationsskifte af ejendomme og ejendomsvirksomheder

Generationsskifte af ejendomme og ejendomsvirksomheder er fortsat højaktuelt henset til de kommende nye ejendomsvurderinger, som udsendes i 2020 for ejerboliger og 2021 for erhvervsejendomme.

Der henvises i det hele til artiklen fra februar for en uddybende forklaring.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.