FremdriftNyheder

Husk frist for momsrefusion i andre EU-lande 30/9 – obs på Brexit!

Har din virksomhed styr på, hvilke køb i udlandet, der giver ret til momsrefusion, og hvordan momsen refunderes? Vi giver et overblik over reglerne og processen. Læs også vores anbefaling vedr. momsrefusion i UK inden Brexit.

Momsregistrerede virksomheder kan på særlige betingelser få moms af varer og ydelser indkøbt i udlandet refunderet. Refusionen omfatter blandt andet omkostninger afholdt i forbindelse med forretningsrejser i udlandet, herunder persontransport, hotelophold og restaurationsbesøg.

Betingelser for momsrefusion i andre EU-lande
Momsrefusionen er betinget af, at udgifterne vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Endvidere er det en betingelse, at virksomheden ikke har haft registreringspligtige aktiviteter i det EU-land, hvor varerne eller ydelserne er købt. Derudover har EU-landene en minimumsgrænse for at kunne opnå refusion. Minimumsgrænsen er som udgangspunkt 400 EUR som anført i direktiv 2008/9/EF. Minimumsgrænsen kan variere fra land til land. Refusionsperioden skal minimum udgøre 3 måneder og maksimum 12 måneder. Det er således også muligt løbende at søge momsrefusion i andre EU-lande.

Fristen for at søge momsrefusion i andre EU-lande er den 30. september i året efter, virksomheden har købt varen eller ydelsen. Ansøgning om momsrefusion for køb foretaget i 2018 skal indgives senest den 30. september 2019. Ansøgningen skal ske via skat.dk – TastSelv Erhverv. Du kan læse mere om momsrefusion i EU her.

Ansøgningsprocessen
Ansøgningen kan foretages af virksomheden eller en repræsentant på virksomhedens vegne. Skattestyrelsen ekspederer ansøgningen til myndighederne i de respektive EU-lande. Refusionsbeløbet sendes direkte til jeres konto fra myndighederne i det respektive EU-land. Bemærk at nogle EU-lande kræver, at I vedhæfter fakturaer for købet. Dette vil fremgå i TastSelv Erhverv.

Brexit og momsrefusion i UK
Vi anbefaler, at der allerede nu søges om momsrefusion i UK for omkostninger afholdt i 2019, da processen med momsrefusion efter Brexit med eller uden aftale forventeligt bliver mere omstændelig end efter den nuværende procedure.

Momsrefusion i tredjelande
Ovennævnte gælder kun EU-lande. Det er også muligt at opnå momsrefusion i visse tredjelande herunder Norge, Schweiz m.fl. Reglerne om refusion varierer fra land til land. Refusion søges via landespecifikke blanketter. Blanketten kan fås ved henvendelse til landets ambassade i Danmark eller via det pågældende lands hjemmeside.

Kontakt
Heidi Lundsgaard, Partner, 2529 4048, heidi.lundsgaard@dk.ey.com

Fjóla Gunnarsdóttir, Consultant, 2529 3813, fjola.gunnarsdottir@dk.ey.com