Fremdrift

Indtast dit søgeord

Lovprogrammet for folketingsåret 2019/20 er offentliggjort

Regeringen har 1. oktober 2019 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2019/20. Under skatteministerens område er 22 emner præsenteret. Nedenfor ser vi nærmere på tre udvalgte områder på skatteområdet.

Gaveafgift ved generationsskifte

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, dvs. den nuværende afgift på 6 % formentlig ændres tilbage til 15 %.

Det tidligere offentliggjorte udspil fra Socialdemokratiet indebar en forhøjelse af boafgiftssatsen fra 15 % til 30 % for arv over 3 mio. kr., men dette fremgår ikke af det offentliggjorte lovprogram. Det skattefrie bundfradrag ved beregning af boafgift skulle ifølge udspillet fra Socialdemokratiet ligeledes ændres fra 289.000 kr. til 500.000 kr. Slutteligt var der omtalt en stigning af skattesatsen for aktieindkomst fra 42 % til 45 % for aktieindkomst over 54.000 kr. i 2019. Dette er heller ikke omtalt i lovprogrammet.

De endelige satser kendes dermed først når lovforslaget offentliggøres.

Lovforslaget med ændring af boafgiftsloven forventes fremsat i sidste halvdel af november 2019. Der er derfor midlertidigt et vindue for at lave generationsskifte efter de nugældende regler med nedsat bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til 6 % afgift.
Et lovforslag som dette har typisk virkning fra fremsættelsestidspunktet. Dvs. indtil cirka medio november 2019 kan man formentlig fortsat overdrage en erhvervsvirksomhed til 6 % afgift.

Beskatning af fri telefon

Vedtagelsen af finansloven for 2018 medførte en ophævelse af skatten på fri telefon og internet med virkning fra 1. januar 2020. Den nuværende regering forventes at fremsætte et lovforslag i løbet af november 2019, som tilbageruller ophævelsen af skatten på fri telefon og internet.

Fri telefon og internet uden beskatning forventes således ikke at blive en realitet fra 1. januar 2020.

Overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde

Overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde forventes at kunne gennemføres uden bo- og gaveafgift eller beskatning af aktieavance på overdragelsestidspunktet, såfremt lovforslaget vedtages efter fremsættelse i løbet af november 2019.
Der åbnes dermed op for muligheden for at overdrage en erhvervsvirksomhed, eller en andel heraf, til en erhvervsdrivende fond, uden at det udløser beskatning i form af bo- og gaveafgift eller aktieavance.

Læs hele lovprogrammet her.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.