Fremdrift

Indtast dit søgeord

BREXIT – hvad er op og ned mht. at bo og arbejde i UK og DK?

25. oktober, 2019 8 minutters læsetid

  Sociale medier

Den 31. oktober står for døren og Brexit er – stadig – på alles læber. Den 17. oktober blev EU og Storbritanniens forhandlere enige om en aftale, og næste skridt er nu det engelske parlaments godkendelse for at undgå at et “hårdt Brexit”.

Hvis en aftale ikke forhandles på plads – hvad gælder så?

Hvis en aftale ikke forhandles på plads mellem parterne træder andre regler i kraft – bl.a. med hensyn til britiske borgeres mulighed for at opholde sig og arbejde i Danmark og danske borgeres mulighed for at opholde sig og arbejde i Storbritannien – lad os se på de to setups nedenfor:

Britiske borgeres mulighed for at bo og arbejde i Danmark i tilfælde af et hårdt Brexit

Der er to forskellige scenarier i spil for britiske statsborgere:

 • Scenarie 1, hvor den britiske statsborger allerede opholder sig i Danmark også inden Brexit.
 • Scenarie 2, hvor den britiske statsborger ankommer til Danmark efter Brexit.

 

Scenarie 1: Britiske statsborgere der allerede opholder sig i Danmark før Brexit eller har etableret en ret til at arbejde i Danmark

Den danske regering har vedtaget den såkaldte Brexit-lov om videreførelse af britiske statsborgeres nuværende rettigheder også efter Brexit.

Dette betyder med andre ord, at der ikke stilles nye kriterier for ret til fortsat ophold for britiske statsborgere og de familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet har etableret en ret til at bo og arbejde i Danmark.

Bemærk at loven kun træder i kraft, såfremt der ikke opnås en aftale mellem EU og UK og vil være i kraft, indtil en permanent ordning vedtages mellem EU og UK på et senere tidspunkt efter udtrædelsen.

Britiske statsborgere, der allerede bor og arbejder i Danmark, anbefales at søge om et EU-opholdsbevis som dokumentation for deres ret til fortsat at bo og arbejde i Danmark også efter udtrædelsestidspunktet. Bemærk at retten ikke afhænger af, hvorvidt et EU-opholdsbevis er søgt og udstedt eller ej – retten består således stadig også uden et EU-opholdsbevis, men kan være svær at dokumentere uden.

Bopæl i et andet EU-land og arbejde i Danmark (grænsegængere) samt udstationerede i Danmark

Brexit-loven sikrer også, at britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet har bopæl i et andet EU-/EØS-land end Danmark eller i Storbritannien, og som er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, kan fortsætte med at arbejde i Danmark i overgangsperioden.

Det betyder eksempelvis, at grænsegængere, der på udtrædelsestidspunktet har opholdsret efter EU-reglerne om fri bevægelighed i fx Tyskland og som arbejder i Danmark, kan fortsætte med at arbejde eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark uden krav om arbejdstilladelse.

Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt inden udtrædelsestidspunktet, vil man som udgangspunkt være omfattet af Brexit-loven. Hvis ansættelseskontrakten først starter efter udtrædelsestidspunktet, er man derimod ikke omfattet af Brexit-loven. Grænsegængere vil som bevis for deres ret til at arbejde lovligt i Danmark under Brexit-loven kunne fremvise en ansættelseskontrakt indgået før udtrædelsestidspunktet.

Brexit-loven sikrer endvidere, at personer, der er udstationeret i Danmark på udtrædelsestidspunktet efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen for at levere en igangværende tjenesteydelse på vegne af en arbejdsgiver, der er etableret i Storbritannien, har ret til at afslutte leveringen.

Med hensyn til britiske statsborgeres indrejse i Danmark efter udtrædelsestidspunktet vil de samme indrejsebetingelser gælde som for andre tredjelandsstatsborgere, hvilket fx betyder, at britiske statsborgere ved indrejse for et kortere ophold skal kunne redegøre for formål, fremvise tilstrækkelige midler, og ikke må være registreret i Schengen-informationssystemet. Desuden må ophold i Schengen-området ikke overstige 90 dage inden for en 180-dages periode. Det forventes ikke, at britiske statsborgere skal søge om visum for at kunne indrejse.

Scenarie 2: Britiske statsborgere der ikke allerede er i Danmark før Brexit (og ikke har etableret en ret under EU-lovningen før Brexit)

Britiske statsborgere, der ikke allerede er i Danmark på udtrædelsestidspunktet, og/eller ikke har etableret en ret inden udtrædelsen (som grænsegænger eller udstationeret) vil være tredjelandsborgere, og vil derfor skulle søge om opholds- og arbejdstilladelse for lovligt at kunne arbejde i Danmark.

Afhængigt af hvilken ordning, opholds- og arbejdstilladelsen søges under, vil der bl.a. gælde en minimumsløn (under Beløbsordningen vil denne f.eks. være DKK 35.600 brutto pr. måned) samt evt. udbetaling af løn til en dansk bankkonto.

Danske Statsborgere der opholder sig i Storbritannien på udtrædelsestidspunktet

Danske statsborgere i Storbritannien på udtrædelsestidspunktet vil være forpligtet til at registrere sig under det såkaldte “EU Settlement Scheme” før 31. december 2020 i tilfælde af et hårdt Brexit.

Den britiske regering har bekræftet, at der er en klar og udtalt intention om at tillade alle EU, EØS samt schweiziske statsborgere, der allerede opholder sig i Storbritannien på udtrædelsestidspunktet, fortsat at kunne bo og arbejde i Storbritannien som hidtil.

Danske statsborgere der rejser til Storbritannien efter udtrædelsestidspunktet
Danske statsborgere der rejser til Storbritannien som turist, for at studere eller for at arbejde efter et hårdt Brexit vil være berettiget til dette i perioden fra 31. oktober 2019 til 31. december 2020 uden at foretage sig yderligere.

Der kan søges om status som ”Temporary Leave to Remain”, som vil være gyldig i 3 år, men dette vil kun være et krav, såfremt man ønsker at forblive i Storbritannien også efter 31. december 2020.

Hvis du vil vide mere om ovenstående – eller i tilfælde af spørgsmål – står EY’s Danske Immigrationsteam gerne til rådighed for en drøftelse.

Kontakt Immigration Manager Rikke Wolfsen: rikke.wolfsen@dk.ey.com for yderligere info.

Social Sikring og Brexit

Ifølge de danske myndigheder kan der fortsat søges om dansk social sikring for britiske statsborgere og personer, der udsendes til arbejde i Storbritannien også efter et evt. hårdt Brexit.

Hvordan en sådan ansøgning kommer til at se ud er dog endnu uklart. Bemærk at britiske statsborgere efter Brexit vil være at betragte som tredjelandsborgere og derfor udelukkende kan være omfattet af dansk social sikring i forbindelse med udsendelse til de nordiske lande.

Storbritannien implementerer EUs nuværende regler om social sikring i engelsk lovgivning med håbet om, at EU-medlemslandene gengælder dette ud fra en dækningsmæssig betragtning. Hvis dette er tilfældet, vil EUs nuværende sociale sikrings-regler gælde mellem Danmark og Storbritannien. Dette skal dog vedtages specifikt mellem landene i tilfælde af et hårdt Brexit.

Hvis du vil vide mere om social sikring, eller har spørgsmål til ovenstående, står EY’s specialister gerne til rådighed.

Kontakt Tax Manager Alexandra Faleberg: Alexandra.Faleberg@dk.ey.com

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.