Fremdrift

Indtast dit søgeord

Prisen på robotics er nu også attraktiv for mindre virksomheder

7. november, 2019

    Sociale medier

”40 % af de samlede arbejdstimer på det danske arbejdsmarked kan automatiseres”, konkluderer Disruptionrådet i deres rapport fra 2019. Nu er prisen på teknologien på et niveau, hvor selv små virksomheder kan være med.

Adskillige virksomheder oplever, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og samtidigt stiller kunderne større krav til responstid samt informationstilgængelighed. I en tid med stigende datamængder bebyrdes eksisterende medarbejdere med flere og nye typer af administrative opgaver, og virksomheder oplever behov for ansættelse af medarbejdere til at varetage disse opgaver, hvoraf store dele består af flytning og/eller bearbejdning af data.

Hvordan kan virksomheder effektivisere den eksisterende forretning og frigive flere ressourcer til at udvikle nye services?

Forventningerne til organisationerne stiger i takt med den generelle udvikling i teknologier. Der skal effektiveres i eksisterende processer samtidigt med, at det forventes, at innovationen sættes i højsædet, og nye kundevendte services udvikles. Når nye medarbejderkompetencer kan være svære at erhverve sig, er det et reelt og rentabelt alternativ at udnytte mulighederne med software-robotter.

Robotic Process Automation (RPA) er software-robotter, som interagerer med eksisterende software i virksomhedens IT-miljø. Robotten foretager foruddefinerede handlinger med mus, tastatur og skærm.

Jævnfør analysen fra Disruptionrådet er disse regelstyrede handlinger utallige, og vores erfaring er, at organisationer har langt flere regelbaserede opgaver, end de selv tror. Organisationer bør tænke i robotter til at varetage disse administrative opgaver og derigennem frigøre tid for medarbejdere. Herved opstår der en mulighed for at dedikere eller opkvalificere medarbejdere til førnævnte identificering og udvikling af nye services og forretningsmuligheder.

Opgøret med frygten for at miste sit arbejde til robotter

”Faktisk er teknologien med til, at man kan fastholde […] arbejdspladser […] i stedet for at flytte arbejdspladser til udlandet, hvor lønniveauet typisk er lavere end i Danmark.”

Disruptionrådet fremhæver, at indtoget af robotter i højere grad bidrager til kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere, frem for afskedigelser. Dette resulterer desuden i velstand og vækst i samfundet, som i sidste ende faktisk betyder flere jobs og nye produkter.

Hvilke processer kan automatiseres?

Naturligvis kræver denne reallokering af ressourcer, at processer til automatisering identificeres, kvalificeres, udvikles og implementeres, og det første skridt (identificering) kan være svært. Det kræver IT og procesforståelse samt indgående kendskab til virksomhedens egne arbejdsgange. Hvert selskab er unikt, dog er der ofte processer, som gør sig gældende på tværs af alle selskaber, som har automatiseringspotentiale.

Fordelt på afdelinger kan relevante processer eksempelvis være:

Finans

• Bogføring af bilag
• Afstemning af konti
• Rapportering (udtræk og præsentation af data)

Kundehåndtering

• Kundeoprettelser og -nedlægning
• Opkrævning og udsendelse af rykkere
• Automatiserede besvarelser på kundehenvendelser (giver mulighed for 24/7 dækning af kundeforespørgsler)

IT

• Brugeroprettelse og -nedlægning
• Rens af data
• Integrationer og flytning af data mellem forskellige programmer og systemer

Marketing

• Validering og opdatering af kunde- og lead-information
• Informationssøgning på prospects og konkurrenter
• Databaseret resultatrapportering

HR

• On- og offboarding af medarbejdere
• Kontrol af fravær/sygdom
• Håndtering af mærkedage

Mulighederne er mange, og der er eksempler på virksomheder, der på enkelte processer har besparingspotentialer på flere hundrede timer pr år, processer som kan automatiseres på få uger eller dage, men hvor gevinsterne er langvarige.

RPA-værktøjer giver desuden mulighed for at udføre opgaver, der ellers ikke bliver iværksat, idet opgaverne vil være for ressourcekrævende i forhold til udbyttet, hvis en medarbejder skulle udføre opgaven. Der åbnes således op for, at opgaver, som tidligere har været urentable at få udført, nu kan bidrage med værdi for virksomheden, uden konstant at trække på medarbejderkapaciteten.

Generelt kan RPA bidrage med løsningen af opgaver, som for den enkelte medarbejder kan virke trivielle og i stedet give dem mulighed for at udnytte deres evner til kognitivt arbejde og forretningsudvikling frem for at skulle kæmpe for blot at sikre driften.

Såfremt det kunne være interessant at undersøge, om RPA kan være rentabelt at indføre i din organisation, kommer vi gerne til et uforpligtende møde for at præsentere mulighederne.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.