Fremdrift

Indtast dit søgeord

Offentliggjort lovforslag om ændring af boafgiftsloven

Flere måneders spekulationer og debat i pressen er nu kulmineret med et lovforslag om ændring af boafgiftsloven. Ændringen får betydning for generationsskifte af erhvervsvirksomheder i levende live og ved død, hvor afgiften fra og med 1. januar 2020 bliver på 15 % af arvebeholdningen eller gaven. Ændringen vedrører både generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der drives i personligt regi eller i selskabsform.

Et generationsskifte af erhvervsvirksomheder til nedsat gaveafgift på 6 % er fortsat en mulighed indtil udløbet af 2019.

Der lægges ikke i dette lovforslag op til øvrige ændringer i forhold til finansieringsmuligheder, beregning af passivpost, succession eller lignende vedrørende generationsskifte.

Forslaget kan læses her.

Kort om lovforslaget (L 76)

Lovforslaget blev offentliggjort den 20. november 2019, og virkningstidspunktet er foreslået til 1. januar 2020.

Med forslaget rulles lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder tilbage til de oprindelige 15 % (2015-niveauet). Altså en betydelig stigning på 9 procentpoint i forhold til det nuværende niveau på 6 %.

For at imødegå likviditetsproblematikken ved generationsskifte foreslås det, at indføre krav på en henstandsordning uden sikkerhedsstillelse. Der foreslås en ordning, hvor det bliver muligt for arvingen eller gavemodtageren at afdrage afgiften over en periode på op til 30 år med lige store afdrag. Henstandsbeløbet vil årligt blive forrentet med en standardrente, som i 2019 udgør 2,7 % (reguleres årligt).

Ændringerne på bo- og gaveafgiftsfronten kan i hovedtræk opsummeres i følgende punkter:

 • Den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelser af erhvervsvirksomheder, som fra år 2020 og frem skulle udgøre 5 %, rulles tilbage til 15 %.
 • Ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed kan modtageren vælge at afdrage afgiften i en periode på op til 30 år med lige store årlige afdrag. Ordningen kan kun anvendes på erhvervsvirksomheder (og selskaber), der ikke er en ”pengetank” på overdragelsestidspunktet (herudover skal minimum 1 % af kapitalen overdrages).
 • Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats svarende til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, og renten forfalder til betaling samtidig med det årlige afdrag.

 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra og med den 1. januar 2020 og for udlodninger fra dødsboer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2020 eller senere.

Der er ikke forslag om ændringer til værdiansættelsen af virksomheder i lovforslaget. Det bekræftes i bemærkningerne til lovforslaget, at værdiansættelsen fortsat skal ske til handelsværdien, og at dette “i langt de fleste tilfælde” vil kunne ske ud fra retningslinjerne i aktie- og goodwill-cirkulærerne.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.