Fremdrift

Indtast dit søgeord

Konvertering af løn til skattefri kørselsgodtgørelse

De fleste er godt klar over, at man ikke må konvertere løn til skattefri godtgørelse. Det er i strid med modregningsforbuddet i ligningslovens § 9, stk. 4. Hvis der alligevel sker konvertering af løn til skattefri godtgørelse, er godtgørelsen skattepligtig, og der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag.

Betingelserne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i forbindelse med erhvervsmæssig rejse og befordring fremgår af ligningslovens §§ 9A og 9B. Kravene til afregningsbilagenes indhold og arbejdsgivers kontrol er også reguleret i en bekendtgørelse (nr. 173 fra 2000).

Ny Landsretsdom om udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse

En nylig dom fra Østre Landsret (SKM.2019.555.ØLR) viser, hvor galt det kan gå.

Der var tale om en straffesag, da direktøren i selskabet var tiltalt for at have unddraget det offentlige skatter for ca. 1,12 mio. kr. over knapt 2 år. Direktøren var ejer af selskabet, og hans hustru bogholder. Selskabet havde ca. 35 løstansatte udenlandske medarbejdere.

Retten fandt, at de udenlandske medarbejdere konsekvent over knapt 2 år, havde fået udbetalt den del af deres løn, som oversteg betaling for 74 timer inden for en periode af 14 dage, som skattefri kørselsgodtgørelse.

Retten fandt, at direktøren havde indset, at ordningen med konvertering af løn til skattefri kørselsgodtgørelse indebar en manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, og at han accepterede denne mulighed. Derfor fandt retten, at direktøren havde haft forsæt til skatteunddragelse. Retten straffede direktøren med 10 måneders betinget fængsel, hvortil kom en tillægsbøde på 1.120.000 kr.

Dommen her er selvfølgelig en enkeltstående sag, og det må antages at høre til sjældenhederne, at der sker en så systematisk overtrædelse af reglerne om udbetaling af skattefri godtgørelser. Men den understreger ikke desto mindre alvoren.

Hvis en arbejdsgiver gør brug af skattefri godtgørelse, skal godtgørelsen alene udbetales, hvis en ansat er på en erhvervsmæssig rejse (efter ligningslovens § 9A) eller har erhvervsmæssig befordring (ligningslovens § 9B), og samtidig skal arbejdsgiveren sikre sig, at kontrolbilagene opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 173/2000.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.