Fremdrift

Indtast dit søgeord

Elbiler fortsætter på lav elafgift i 2020 og 2021

2. december, 2019

  Sociale medier

Særordning med godtgørelse af elafgift til drift af elbiler foreslås forlænget med 2 år.

Skatteministeren har den 20. november 2019 fremsat lovforslag om at særordning for erhvervsmæssig opladning af elbiler og hybridbiler til lav afgift på 0,4 øre/kWh forlænges med 2 år.

Regeringen ønsker at prioritere tilskyndelsen til at vælge elbiler ved at mindske driftsomkostninger til eldrevne biler. Der er dog ikke fremsat forslag om udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne biler.

Lovforslaget førstebehandles den 5. december 2019, og forventes at træde i kraft 1. januar 2020, hvor den gældende særordning udløber.

Gældende regler om godtgørelse

Virksomheder har adgang til delvis tilbagebetaling af elafgift af elektricitet anvendt til procesformål i samme omfang, som virksomheden har adgang til momsfradrag af den forbrugte elektricitet. Det er en betingelse, at elektriciteten anses for forbrugt af virksomheden.

Jf. momslovens regler, er der imidlertid ikke adgang til momsfradrag for driftsomkostninger til personbiler, og derfor er der ikke umiddelbart hjemmel til godtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af personbiler.

Virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af registrerede elbilers batterier på virksomhedens ladestandere, herunder hurtigladere, når ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden er involveret i driften heraf. Endvidere godtgøres elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier på batteriskiftestationer.

Afgiftsgodtgørelsen omfatter også virksomheder med momsfrie aktiviteter og liberale erhverv, der ikke kan få afgiftsgodtgørelse af det øvrige elforbrug til disse aktiviteter. Godtgørelsen omfatter også tilfælde, hvor virksomheden ikke anses for forbruger af elektriciteten – eksempelvis ved opladning af kunders elbiler.

Der skal kun betales afgift på 0,4 øre/kWh af elektricitet, der anvendes til opladning af batterier i registrerede eldrevne biler. Det er et krav, at der sker en måling af den elektricitet, der anvendes til opladningen.

Efter gældende lovgivning udløber godtgørelsesordningen ved årets udgang. Regeringen har som nævnt indledningsvist fremsat lovforslag om forlængelse af ordningen med 2 år til udgangen af 2021. Det er vores forventning, at lovforslaget vedtages.

Ej momsfradrag for elektricitet anvendt til drift af elbiler

Bemærk at der ikke er momsfradrag for elektricitet anvendt til drift af personbiler i lighed med, at der ikke er momsfradrag for drift af brændselsdrevne personbiler. I de tilfælde, hvor virksomheden har en elladestander placeret i virksomheden, hvor medarbejderne kan oplade deres elbiler, skal der ske en reduktion i momsfradraget for den indkøbte elektricitet.

Momfradrag for indkøb af ladestandere m.m. afhænger af anvendelsen.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.