Fremdrift

Indtast dit søgeord

Få EY’s tips til hvad du skal huske inden jul

Julen står for døren, og dermed også udløbet af indkomståret 2019. Men inden julefreden sænker sig, er her et par tips, som du bør kigge på.

Forskudsopgørelse

Uanset om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, er det en god idé at kigge sin forskudsopgørelse igennem for indkomståret 2020.

Forskudsopgørelsen er Skattestyrelsens estimat på, hvordan den forventede indkomst er for næste år. Forskudsopgørelsen er opgjort på baggrund af den seneste årsopgørelse, og for langt de fleste vil den svare til de tal, der er indrapporteret i forbindelse med seneste selvangivelse.

Der kan imidlertid være forhold, der har ændret sig, og det er derfor en god idé at kigge forskudsopgørelsen efter i sømmene.

De forhold, der typisk har ændret sig, er indkomsten, renteudgifter og ligningsmæssige fradrag (befordringsfradrag m.v.), men der kan naturligvis være andre forhold, der påvirker økonomien og dermed skatten for indkomståret 2020. Det vil oftest være:

• Nye arbejdsforhold – ansættelse/forfremmelse/opsigelse
• Ændring af civil status – gift/skilsmisse/dødsfald af ægtefælle
• Køb eller salg af bolig – optagelse/opsigelse af lån
• Ændret afstand mellem hjem og arbejdsplads
• Pensionsindbetalinger

Justering af B-skatterater

For selvstændig erhvervsdrivende er det endvidere vigtigt at kigge i sin egen krystalkugle og vurdere, hvordan det kommende indkomstår kommer til at se ud for virksomheden, og eventuelt få justeret indkomsten, så der løbende betales B-skatterater, der så vidt muligt kommer til at passe med den endelige skat for næste indkomstår.

Frivillig indbetaling af forventet restskat

Der er to gode grunde til at kontrollere, om den foreløbige skattebetaling for indkomståret 2019 stemmer – så godt det kan lade sig gøre med de tal, der er tilgængelige – inden indkomståret afsluttes.

Er der betalt for lidt skat i løbet af indkomståret 2019, sparer man både renter og procenttillæg ved at foretage en ekstra betaling af skat inden den 31. december 2019.

Hvis det må antages, at den foreløbige skat, der er betalt i indkomståret 2019, væsentligt vil overstige den endelige slutskat, er det muligt at anmode om tilbagebetaling af overskydende skat inden indkomstårets udløb den 31. december 2019. Der ydes ikke renter til overskydende skat, der udbetales efter denne ordning, men til gengæld skal man ikke vente til efter årsopgørelsen på, at den overskydende skat bliver udbetalt. Det er normalt en betingelse, at det foreløbigt indbetalte skattebeløb overstiger den forventede slutskat med mindst 20 % og mindst udgør 1.000 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse

Arbejdsgivere skal huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Satserne er for 2020 for logi 223 kr. og for kost 521 kr. pr. døgn.

Husk også, at det er et krav, at arbejdsgiver fører en effektiv kontrol af udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Det samme gælder, hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Arbejdsgiver skal også huske at få tilpasset satserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Satserne for 2020 er 3,52 kr. pr. km (< 20.000 km) og 1,96 kr. pr. km (> 20.000 km).

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Husk også her, at arbejdsgiver skal føre en effektiv kontrol i forbindelse med udbetalingen af skattefri befordringsgodtgørelse.

Forskerskat

Det er Skattestyrelsens holdning, at det skal kunne ses direkte af ansættelseskontrakten, at minimumslønnen for forskerbeskatning er opfyldt i ethvert indkomstår. Vederlagskravet for 2020 er 68.100 kr. pr. måned, som et gennemsnit for året – for 2019 er det 66.600 kr. pr. måned. For ansatte, som kun lige nøjagtig opfylder vederlagskravet for 2019, skal det overvejes, om der skal udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvori det garanteres, at lønnen fra årsskiftet som minimum vil udgøre 68.100 kr. i 2020 (efter ATP og medarbejders eget pensionsbidrag). Tillægget skal sendes til Skattestyrelsen med anmodning om forlængelse af forskerordningen.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

   Abonner på EY's nyhedsbreve

   EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

   Få nyheder fra EY

   Vil du have hjælp?

   Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

   Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.