Fremdrift

Indtast dit søgeord

Lovforslag betyder næsten gratis grøn firmabil i 2020

20. januar, 2020

  Sociale medier

Regeringen har fremsat et lovforslag, der har stor betydning for beskatning i 2020 af firmabiler, der drives helt eller delvist på el.

Besparelsen gælder for rene elbiler, for pluginhybridbiler og for brændselscelle drevne biler.

Besparelsen består af to elementer

For det første udskydes indfasning af registreringsafgiften i 2020 så afgiftslempelsen for 2019 forlænges til 2020. Denne ændring skal efter forslaget have virkning fra 1. januar 2020 altså med tilbagevirkende kraft.

Endvidere vil der blive givet en rabat på den årlige skattepligtige værdi på 40.000 kr. svarende til 3.333 kr. pr måned.

For en el- eller pluginhybrid der koster 400.000 kr. og med et miljøtillæg på 990 kr. betyder det, at det månedlige beskatningsgrundlag nedsættes fra 7.999 kr. til 4.666 kr.

Nedsættelsen svarer til at man for biler under 300.000 kr., hvor den skattepligtige værdi beregnes som 25% af bilens pris, reelt ikke beskattes af de sidste 160.000 kr. af bilens pris. For biler over 300.000 kr., hvor afgiften beregnes med 20% af den del af bilens pris, der overstiger 300.000 kr., svarer rabatten til, at der ikke sker beskatning af de sidste 200.000 kr. En bil til 500.000 kr. beskattes således som om den kostede 300.000 kr.

Dette betyder at de små elbiler, der nu kan købes for under 160.000 kr., kan stilles til rådighed som firmabil uden anden beskatning end beskatning af miljøtillæg. Beskatning kan derfor være 82,50 kr. pr. måned for en lille elbil.

Ændringen med firmabilbeskatning har efter lovforslaget virkning fra 1. april 2020 og udløber efter planen ved udgangen af 2020.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.