Fremdrift

Indtast dit søgeord

Beskatning af ikke afholdte udgifter ved gratis hjælp

Bag denne overskrift gemmer sig en ny, og måske meget vidtrækkende Landsskatteretskendelse. Afgørelsen kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside under nummeret SKM.2020.23.LSR og er offentliggjort som en såkaldt retningsgivende afgørelse.

Sagen kort fortalt

Sagen drejede sig om en tøjhandler, der blev syg. For at hjælpe ham, var der tre kammerater, en søster, en morbror og en tante, der trådte til, og hjalp med at holde tøjbutikken åben.

Det lykkedes derfor at begrænse tab af omsætning til kun 8 %, så der var en omsætning på 1,1 mio. kr. Da Skattestyrelsen kom på besøg, og undrede de sig over, at tøjhandleren havde opretholdt denne, selv om han var alvorligt syg.

Da Skattestyrelsen fik oplyst, at han havde klaret sig igennem med venner og families hjælp, analyserede Skattestyrelsen kassebilag, og nåede frem til, at tøjhandleren må have modtaget gratis hjælp i ca. 1.500 timer, der skønsmæssigt blev ansat til 100 kr. pr. time. Skattestyrelsen forhøjede på denne baggrund tøjhandlerens indkomst med ca. 150.000 kr. Tøjhandleren døde under sagen.

Den afdøde tøjhandlers advokat argumenterede for, at tøjhandleren var blevet beskattet af hele den skattepligtige indtægt, idet indtægten, der var taget til beskatning, jo var 150.000 kr. større, end hvis han havde betalt sine hjælpere 150.000 kr.

Han argumenterede endeligt for, at hvis den afdøde skulle beskattes af en gave, burde han også have fradrag for lønudgiften.

Her henviste advokaten til en række afgørelser og artikler der historisk viser, at hvor en anden har afholdt en udgift, der ville være fradragsberettiget for den, der skulle afholde omkostningen, så vækkes fradraget for den ikke-afholdte omkostning til live, hvis der sker beskatning af det tilskud det er, når andre afholder omkostningen.

Afgørelsen – dobbeltbeskatning af samme indkomst

Landsskatteretten nåede frem til, at den afdøde skulle beskattes af gaven i form af gratis arbejde. Videre konkluderede Landsskatteretten at indkomsten ikke kunne nedsættes med den løn, som gaven var udtryk for.

Tøjhandleren bliver altså beskattet at det resultat af virksomheden, der jo er forøget som følge af manglende lønudgift, samtidigt med, at der sker beskatning af den ikke betalte lønudgift. Dette er således en dobbeltbeskatning hos personen.

Dobbeltbeskatning er ikke ukendt i skatteretten men det er nyt, at den samme person beskattes to gange af, hvad der basalt set er samme indkomst.

Skærpet holdning og afgørelsens rækkevidde for hovedaktionærer, som arbejder gratis uden vederlag for deres selskab

Man kan næppe læse Landsskatterettens afgørelse SKM.2020.23.LSR på anden måde, end at den er udtryk for en skærpet holdning. Og da afgørelsen er truffet for en afdød, er det desværre næppe sandsynligt, at afgørelsen bliver indbragt for domstolene.

Det er vanskeligt at vurdere, hvilken rækkevidde og betydning sagen får på Skattestyrelsens fremtidige praksis. Der kan dog være en risiko for, at Skattestyrelsen vil anvende afgørelsen generelt der, hvor en skatteyder har sparet omkostninger, der er afholdt af andre eller er stillet gratis til rådighed af andre.

Hidtil har det for eksempel været accepteret, at en hovedaktionær kan arbejde gratis for sit selskab eller for et meget lavt vederlag. SKM.2020.23.LSR kan været et led i et opgør med denne praksis, således at der fremover søges enkelt eller eventuelt dobbelt beskatning af en gratis eller billig arbejdsydelse.

Man kan dog også håbe på, at afgørelsen går over i historien som en enkel ”skæv” afgørelse, der ved en fejl er offentliggjort som retningsgivende.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.