Fremdrift

Indtast dit søgeord

Arbejder du i lange perioder i udlandet, uden at arbejde i Danmark?

Ved længerevarende arbejdsophold i udlandet er der muligvis en skattebesparelse i vente.

Betingelserne for nedsættelse (skattebesparelse) er, at opholdet uden for riget varer mindst 6 måneder og at udlandsopholdet indenfor rullende 6 måneder højst afbrydes af nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med ansættelsesforholdet i udlandet eller ferie el.lign. her i riget på sammenlagt 42 dage. Grønland og Færøerne er en del af riget.

Opholdet kan afbrydes efter eksempelvis 8 måneder ved enten at arbejde i Danmark eller at opholdet i Danmark overstiger 42 dage inden for 6 måneder (eksempelvis ved en lang sommerferie). En ny 6 måneders periode kan til enhver tid påbegyndes, dog altid på en udrejsedag.

Forståelsen af ”nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet” administreres indskrænkende, således at arbejde i det danske rige uden forbindelse med udlandsopholdet (arbejdet i udlandet) afbryder 6 måneders perioden.

Afbrydelse af 6 måneders perioden medfører, at lønindkomsten i udlandet beskattes uden mulighed for nedsættelse efter ligningslovens § 33 A indtil en ny 6 måneders periode påbegyndes. 6 måneders perioden afbrydes ved indrejse i riget, og ikke på selve arbejdsdagen. Dette kan eksempelvis forekomme, hvis man udfører bestyrelsesarbejde, påtager sig opgaver i andre virksomheder eller driver egen virksomhed.

Nødvendigt arbejde i Danmark mv.

I løbet af 6 måneders perioden kan der udføres nødvendigt arbejde i Danmark som har direkte forbindelse med udlandsopholdet. Dage hvor arbejde udføres tælles med som ophold, og er dermed med i de maksimalt 42 dage inden for 6 måneder.

Skatten af lønnen optjent for arbejdet udført i Danmark kan ikke nedsættes.

Det typiske eksempel på nødvendigt arbejde i relation til udlandsopholdet er afrapportering eller instruktion. Skattemyndighederne anlægger en streng vurdering af, hvad der anses som nødvendigt arbejde.

Arbejde der afbryder udlandsopholdet

Det er en forudsætning for at opnå nedsættelse af skatten, at udlandsopholdet mindst varer 6 måneder.

Arbejde i Danmark, som ikke har direkte forbindelse til udlandsopholdet, afbryder udlandsopholdet. Derfor er det vigtigt at planlægge sådant arbejde, til efter der er forløbet mindst 6 måneder.

Bestemmelsen henviser til at i 6 måneders perioden må ophold i Danmark maksimalt udgøre 42 dage ”ferie el.lign.”. Modstykket er arbejde, som ikke er nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet.

Deltagelse i generalforsamling som ulønnet direktør

Skatterådet tog i april 2019 stilling til i svaret SKM2019.340.SR, hvorvidt deltagelse i generalforsamling som ulønnet direktør i et dansk holdingselskab anses som omfattet af begrebet ”ferie el.lign.”.

Spørgeren argumenterede for, at idet der hverken var tale om lønnet bestyrelsesarbejde eller udførelse af løngivende aktiviteter, ville det være nærliggende, at deltagelse i møder i holdingselskabet som ulønnet direktør er omfattet af begrebet ”ferie el.lign.”, da direktørtitlen blot er af formel karakter.

Dette afviste Skatterådet.

Deltagelse i en generalforsamling eller bestyrelsesmøder anses som værende erhvervsbetingede møder, og dermed ikke ”ferie el.lign.”.

Svaret bekræfter praksis om, at deltagelse i mødet som anmeldt direktør eller bestyrelsesmedlem anses som erhvervsbetingede aktiviteter, som kan afbryde udlandsopholdet i ligningslovens § 33 A’s forstand, medmindre møderne har direkte forbindelse med ansættelsesforholdet i udlandet.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.