Fremdrift

Indtast dit søgeord

Update vedr. krav til dokumentation ved momsfrit EU-varesalg

31. januar, 2020

  Sociale medier

Skattestyrelsen har opdateret deres juridiske vejledning. Det er nu entydigt, at der IKKE er indført skærpede krav til transportdokumentation ved momsfrit EU varesalg.
__________

Med virkning fra 1. januar 2020 er der sket implementering af nye EU-regler, der har betydning, hvis man handler med virksomheder i andre EU-lande.

Når der leveres varer til kunder i andre EU-lande, kan salget håndteres som en momsfri EU-leverance, hvis følgende betingelser opfyldes:

• Varen skal leveres til et andet EU-land af sælgeren eller køberen eller på en af deres vegne,
• kunden skal have et gyldigt momsnummer i et andet EU-land og
• salget skal indberettes korrekt til EU-salg uden moms.

Sælger skal kunne dokumentere, at varen leveres til et andet EU-land, og transporten skal gennemføres af sælgeren (eller for dennes regning) eller køberen (eller for dennes regning). I kan læse nærmere om de enkelte krav, i vores artikel fra d. 5. december 2019.

Vi har i vores tidligere artikel anført, at Skattestyrelsen ville opdatere formuleringen i den juridiske vejledning ved næste opdatering, således at det ville fremgå, at de nye regler vedrørende transportdokumentationen er et supplerende regelsæt og, at den hidtidige danske praksis opretholdes.

Den juridiske vejledning er netop i dag d. 31. januar 2020 blevet offentliggjort i en ny 2020-1 version. Heraf fremgår det, at myndighederne er forpligtede til at anvende formodningsreglen, hvis betingelserne er opfyldt og derved anerkende, at der er tale om et momsfrit EU-varesalg. Alene i tilfælde hvor myndighederne kan tilbagevise den fremlagte dokumentation, og det fx positivt kan konstateres og dokumenteres, at varerne ikke er transporteret ud af Danmark, vil Skattestyrelsen kunne finde, at transporten ud af Danmark ikke er dokumenteret.

Det fremgår endvidere af den seneste opdatering, at det er frivilligt for virksomhederne, om de vil benytte sig af ordningen. Hvis formodningsreglen ikke kan eller ikke ønskes anvendt, gælder de hidtidige danske regler.

Dokumentationen kan være i form af en transportfaktura, et fragtbrev eller en erklæring fra en fragtfører eller speditør.

Hvis køber eller sælger selv arrangerer eller sørger for transporten til et andet EU-land, kan dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land. Bemærk at der er skærpet dokumentationskrav, hvis køber betaler for varerne inden afhentning eller i forbindelse med afhentning, når betaling sker kontant eller med kreditkort.

Den seneste opdatering af Skatteforvaltningens juridiske vejledning kan læses her.

Kontakt

Har du spørgsmål til krav til dokumentationen ved EU-leverancer eller andet momsrelateret er du meget velkommen til at kontakte os.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.