Fremdrift

Indtast dit søgeord

Bestyrelse som vejen til succes for din virksomhed

5. februar, 2020 6 minutters læsetid

  Sociale medier

En bestyrelse kan bidrage til mere end blot at godkende budgetter og direktionens dagsorden. Faktisk kan en bestyrelse, hvis den styres godt, fungere som en uvurderlig kilde til ekspertise og rådgivning.

EY og BOARD GOVERNANCE A/S har i samarbejde planlagt en artikelserie med fokus på bestyrelsen som værdiskaber, og hvordan man griber processen an. I denne artikel ser vi nærmer på den første del af processen: Bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Værdiskabelse via bestyrelsen

Fokus på at få implementeret de rette rammer for at få mest ud af den professionelle bestyrelse har altid haft stor relevans, men særligt fokus på værdiskabelsen har været stigende i takt med, at virksomhederne forsat skal forholde sig til globale tendenser, trends og en øget markedskonkurrence.

Ligeledes er der kommet adskillige bud på bestyrelsesuddannelser, kursus og diverse værktøjer, så bestyrelser kan arbejde mere effektivt og administrere tiden på bedste vis. Alt sammen for at understøtte, at bestyrelsen formår at bruge sit kompetencesæt mest optimalt og med rette hensigt.

Når man som ejerleder har truffet beslutningen om, hvorvidt man skal etablere en professionel bestyrelse, kan det være vanskeligt at skabe sig et overblik. Hvor starter man? Hvem har det rigtige kompetencesæt til bestyrelsen? Hvordan sikrer man den rette udnyttelse af kompetencerne?

Hvordan griber du det an?

Randi Ib, adm. direktør ved BOARD GOVERNANCE A/S:

”Vi er alle nok stødt på begreber som kompetente, professionelle, værdiskabende bestyrelser eller individuelle bestyrelsesmedlemmer uden at tillægge begreberne konkrete definitioner. Eller måske uden at forstå hvordan disse begreber skal vurderes, anvendes eller omsættes til konkrete bestyrelsesopgaver og arbejde.”

Og Randi Ib fortsætter:

”For at forstå sammenhængen mellem en bestyrelses sammensætning og dens evne til at skabe værdi, er det nødvendigt at iagttage den samlede topledelses (direktion og bestyrelse) evne til at samarbejde og holde et fælles fokus.

For at vurdere betydningen af den reelle evne til at skabe værdi for selskabet er der tre vigtige områder, der bør tillægges særskilt vurdering:

1. Bestyrelsens arbejdsgrundlag
2. Bestyrelsens plan for værdiskabelse
3. Bestyrelsens samlede ressourcer”

I denne artikel kigger vi som nævnt ovenfor nærmere på bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Bestyrelsens arbejdsgrundlag

Et arbejdsgrundlag er for bestyrelsen det overordnede dokument, der fastlægger bestyrelsens forventede arbejde for den kommende periode. Bestyrelsen bør løbende afstemme og nedskrive forventningerne til egen indsats, og konkret hvordan de forventes at skabe værdi og dermed sikre udviklingen af selskabets aktiviteter.

”Arbejdsgrundlaget er med til at sikre at bestyrelsen samlet er enige om, hvilke bestyrelsesopgaver der skal fokuseres på, samt det enkelte bestyrelsesmedlem for indsigt i de individuelle forventninger, der ligger til vedkommende indsats og arbejde for den kommende periode. Ligeledes er det en stor hjælp i relation til samarbejdet med direktionen og dermed en sammenkobling af de fælles indsatser fordel på to ledelsesorganer”, siger Randi Ib.

Afstemning og konkretisering af forventninger

Arbejdsgrundlaget er også betydende i forhold til at afstemme forventninger med de primære interessenter, som ejere og skaber indsigt i forhold til de aktører, der skal være medvirkende til, at dokumentere at bestyrelsen opfylder de krav og forventninger, der er til deres virke.

”Arbejdet med at konkretisere forventningerne til bestyrelsen, deres bidrag og hvordan de forventes at implementere beslutningerne i eget arbejde og indsats, kan være afgørende for, om en bestyrelse skaber værdi, er værdiløs eller i værste fald ødelægger muligheder for selskabet. Via arbejdsgrundlaget kan bestyrelsen ligeledes får indblik i ejernes og bestyrelseslederens forståelse og ønsker for forretningsudvikling, deres ambitioner for selskabet, deres ambitioner med ejerskabet samt få den vigtige drøftelse af muligheder, udfordringer samt i højere grad få både bestyrelse og direktion til at skabe fælles arbejdsindsatser og dermed benytte de ofte mange ressourcer der ligger i begge organer”.

Forklarer Randi Ib og fortsætter:

”En bestyrelse kan sagtens på papiret have de fornødne kompetencer, baggrunde og fagligheder men i og med, at der bliver brugt for lidt fokus på at sikre, at disse mennesker kan medvirke netop i den konkrete sammenhæng, kan man gå fra at have en unik mulighed for værdiskabelse via bestyrelsens arbejde til at stå i den modsatte situation, hvor bestyrelsen bidrager med meget lidt ofte til stor frustration for direktionen og ejerkredsen.”

Få sparring og vejledning om, hvordan du bruger din bestyrelse mere aktivt

Hos EY har vi stor erfaring med at arbejde aktivt med såvel ledelse og bestyrelse. Ønsker du at få input til, hvordan du kan aktivere din bestyrelse mere, eller hvordan du kommer i gang med en professionel bestyrelse og drager fordel af deres viden og ekspertise, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak herom.

 

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.