Fremdrift

Indtast dit søgeord

Cyber-sikkerhed er din virksomheds største trussel de næste 10 år

12. februar, 2020 5 minutters læsetid

  Sociale medier

Jf. EY CEO Imperative Study 2019 udnævner CEO’s cyber-sikkerhed som største trussel de næste 10 år. Cyber-sikkerhed topper listen bestående af andre store udfordringer som blandt andet job tab på grund af den teknologiske udvikling, etiske implikationer ved kunstig intelligens samt klimaforandringer.

Cyber-sikkerhed er dog ikke en ny trussel, men et problem der har eksisteret i årtier. Så hvorfor topper den listen over de største trusler i den nærmeste fremtid netop nu?

Hvorfor er cyber-sikkerhed den største trussel for din virksomhed?

Nogle af grundene til den udtalte bekymring for cyber-sikkerheden er velkendte, som fx de store økonomiske omkostninger ved både forebyggelse og udbedring af skader, hvor virksomheder, der bliver angrebet, kan miste såvel penge som omverdenens tillid. Men der er også tale om andre risici.

Cyber-truslen er blevet systemisk og eksistentiel. Som vi har set de seneste år, så kan et enkelt cyber-angreb sprede ødelæggelse vidt og bredt. Et angreb kan påvirke flere virksomheder og deres forsyningskæder og kan samtidig ramme både nationale og lokale myndigheders infrastruktur såsom sygehuse, forsyninger og andre vigtige institutioner.

Hertil kommer, at cyber-kriminalitet i stigende grad forbindes med andre store globale trusler, som via en stadigt mere aktivistisk tilgang medfører, at cyber-trusler nu mere end nogensinde før kobles sammen med fx klimaændringer, digitalisering, geopolitisk ustabilitet og social ulighed.

Drivkraften bag cyber-kriminalitet er i forandring

Hidtil er cyber-kriminalitet især drevet af grådighed og opportunisme – gerningsmænd, der ønsker at presse penge fra virksomheder eller enkeltpersoner. Disse motiver eksisterer stadig, men vrede og aktivisme er i stigende grad drivkraften bag cyber-kriminalitet, og cyber-angreb vil derfor fremover i stigende grad være motiveret af, at gerningsmanden ønsker at fremhæve en pointe om en virksomheds politik, påvirkning af miljøet eller samfundsmæssige indvirkning.

Efterhånden som de værktøjer, der bruges til et cyber-angreb, samtidig bliver stadig mere tilgængelige og brugervenlige, vil vi se en stigning i antallet af ”hacktivister”, der starter et cyber-angreb med det formål at bruge teknologi til at holde virksomheder og væsentlige organisationer ansvarlige.

Hvad kan CEO’s så gøre for at forebygge og mindske virksomhedens eksponering for cyber-angreb?

• Vær sikker på, at din virksomhed har et effektivt og risiko-baseret cyber-sikkerhedsprogram. Mange virksomheder har ikke proaktivt overvejet cyber-sikkerhed før der enten kommer lovgivning på området, deres revisor/rådgivere fortæller dem, at de skal handle eller de rent faktisk bliver angrebet.

• Cyber-sikkerhed og cyber-ledelse bør være en integreret del af din virksomheds DNA. Mulige cyber-trusler bør være tænkt igennem før ethvert projekt startes, og hele virksomheden bør have en forståelse af cyber-sikkerhed.

• Vær opmærksom på behovet for at beskytte dit brand mod en aktivistisk verden. Dit brand skal skabe tillid hos forbrugere, ansatte, kunder, leverandører etc. Hvis nogen af disse aktører mister tilliden til din virksomheds brand, kan det øge ondsindedes interesse for din netop din virksomhed, og dermed øge risikoen for et angreb.

• Arbejd tæt sammen med offentlige myndigheder på området, så du får styr på det lovgivningsmæssige landskab og de håndhævelsesmuligheder, der eksisterer. På den måde ved du, hvem du skal kontakte i en nødsituation.

• Samarbejd med andre i din branche/sektor og del indsigt og viden, herved øger du dit samlede videns- og forberedelsesniveau.

• Få rådgivning fra eksperter, der forstår hvordan cyber-trusler varierer fra marked til marked og som ved hvilke kontrolmekanismer, der bør sættes i værk i de markeder, din virksomhed arbejder i.

• Overvej at hyre en uafhængig og objektiv 3. part, der kan evaluere og verificere effektiviteten af dine kontroller.

EY har en række specialister, der kan bistå din virksomhed med cyber-sikkerhed. Du kan også læse mere om cyber-sikkerhed her.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.