Fremdrift

Indtast dit søgeord

Hjælp til virksomheder med økonomiske udfordringer

18. februar, 2020

  Sociale medier

En virksomhed behøver ikke blodrøde tal for at have brug for hjælp.

Har en virksomhed økonomiske udfordringer, så skal der reageres hurtigt med det formål at undersøge samt vurdere på, om det er realistisk, at virksomheden kan overvinde de økonomiske problemer, og der kan findes en fremadrettet holdbar løsning for virksomheden, dens ejer(e), kunder og långiver.

Værktøjskassen

Der er flere værktøjer i værktøjskassen i forhold til nødlidende eller kriseramte virksomheder, men det kræver tidlig involvering for, at vi kan rådgive om samt vurdere fremtidsmulighederne for en nødlidende eller kriseramt virksomhed.

Rådgivningen vil blandt andet bestå i rekonstruktion af virksomheden i form af frivillige aftaler, udenretlige omstrukturering, men også rekonstruktion af virksomheden indenfor det regelsæt, der findes i konkursloven, hvor formålet med rekonstruktionens ”fredningsperiode” netop er at udskille levedygtige virksomheder gennem en akkord eller afvikle en del af driften.

Uanset valg er værktøj er det vigtigt med opbakning fra nuværende pengeinstitut, så der bliver arbejdsro.

Nøglen til overlevelse:

• Tidlig involvering af rådgiver
• Grundig undersøgelse og analyse af virksomheden
• Udarbejdelse af plan og strategi for virksomheden
• Hurtig og effektiv rådgivning i forhold til både virksomheden, dens ejer(e) samt finansieringskilde(r)

Det kan EY levere.

EY’s assisterer med:

• Rådgivning omkring Skattemæssige forhold
• Gennemgang af og rådgivning i forhold til virksomhedens kontrakter
• Gennemgang af og rådgivning i forhold til virksomhedens sikkerheder
• Rådgivning i forhold til ledelses- og erstatningsansvar ved drift i kriseramt virksomhed
• Forhandling med kunder, kreditorer samt finansieringskilder om en optimal løsning
• Dialog med pengeinstitut omkring finansieringen i afklaringsperioden samt evt. sikkerhedsstillelser

Brug EY’s insolvensviden i andre sammenhænge

Den viden, vi har fra insolvensområdet, kan brugs aktivt eller forebyggende i forhold til kunder, der ikke er nødlidende eller kriseramte, idet vi netop her kan hjælpe med at forebygge, at de overhovedet bliver bragt i den situation, hvilket gøres ved, at den insolvensretlige viden og indsigt bringes i spil forbindelse med blandt andet rådgivning ved kontraktindgåelser, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser samt etablering af sikkerheder.

Læs også om:

Det svære bankmøde

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.