Fremdrift

Indtast dit søgeord

Praksis vedrørende beskatning af fri bil ændres

18. februar, 2020

  Sociale medier

Skattestyrelsen ændrer sin praksis, således at det fremover er muligt at undgå beskatning af fri bil, hvis bilen stilstandsforsikres og nummerpladerne deponeres hos bilens forsikringsselskab/forsikringsmægler. Det er således ikke længere et krav, at bilen afregistreres. Praksis er offentliggjort i SKM.2020.44.SKTST

Praksisændringen

Hidtil har det været Skattestyrelsens opfattelse, at en hovedaktionær ikke kunne undgå at blive beskattet af fri bil, selvom bilen var stilstandsforsikret. Skattestyrelsens opfattelse var, at bilen skulle afregistreres i hele måneder, og nummerpladerne afleveres til Motorstyrelsen, førend beskatningen kunne undgås. Denne praksis har byretten tilsidesat, og derfor har Skattestyrelsen nu meddelt, at den ændrer sin praksis.

Hvad skal hovedaktionæren gøre for at undgå beskatning af fri bil?

Hovedaktionæren skal ifølge Skattestyrelsens nye praksis kunne dokumentere, at følgende betingelser er opfyldt for at undgå beskatning af fri bil:

• Der skal i husstanden være andre personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov,

• Den omhandlede bil skal være egnet til anvendelse ved varetagelsen af de opgaver, der skal udføres i hovedaktionærselskabets interesse,

• Nummerpladerne til bilen skal være afmonteret og samtidig afleveret hos forsikringsselskabet, hvori bilen er forsikret eller evt. en forsikringsmægler, (det er ifølge Skattestyrelsens opfattelse fortsat ikke tilstrækkeligt at opbevare nummerpladerne hos advokat eller revisor)

• Bilens forsikring skal ændres til en stilstandsforsikring, og

• Bilen skal opbevares en vis distance fra hovedaktionærens private bopæl og i øvrigt ikke benyttes i perioden, (distancen er ikke uddybet nærmere, men i den byretsdom, der begrunder praksisændringen, var bilen opbevaret i hovedaktionærselskabets lagerlokale, beliggende 8 km fra hovedaktionærens bopæl)

Er betingelserne opfyldt, er det ikke nødvendigt at føre kørebog og indgå rådighedsfraskrivelsesaftale mellem hovedaktionæren og dennes selskab.

I hvilke tilfælde kan gamle sager genoptages?

Man kan søge om genoptagelse af gamle sager helt tilbage fra og med indkomståret 2010. Det kræver dog, at man anmoder Skattestyrelsen om genoptagelse senest den 31. juli 2020. Anmodningen skal være skriftlig, og man skal vedlægge dokumentation for, at de ovennævnte betingelser er opfyldt.

Vores bemærkninger

Skattestyrelsens tidligere praksis forekom unødigt rigid. Det bør være muligt at undgå beskatning af fri bil, når bilen reelt ikke længere står til hovedaktionærens rådighed. Byrettens dom fra april 2019 er et eksempel på, at der med rette lægges vægt på de konkrete omstændigheder og ikke holdes blindt fast i en firkantet praksis.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.